Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Fakta om READY projektetREADY är en förkortning av Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions. Projektet ingår i EU:s sjunde ramprogram och ger Växjö bidrag på 6 855 000 EUR, hela budgeten är på 12 601 000 EUR.

READY har partners i Århus, Paris, Wien, Kaunas och Växjö. Partners i Växjö är Växjö kommun (lokal projektledare), Växjöbostäder, CA Fastigheter, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Växjö Energi och WEXNET. Projekt började i december 2014 och kommer att pågå i fem år.

Länkar till partners i Växjö


READY projektet handlar om energieffektiv renovering
Projektet READY handlar om energieffektiv renovering av hyresrätter. Genom innovativa lösningar och teknik ska nästan 400 lägenheter på Araby renoveras så att energiförbrukningen minskar med hälften. Lägenheterna ägs av Växjöbostäder och CA Fastigheter.

Med smarta lösningar för visualisering av energianvändning, lågtempererad fjärrvärme, återanvänd fjärrkyla, värmedrivna vitvaror, värmeåtervinning från spillvatten och smarta mätmetoder tas ett helhetsgrepp för ett fossilbränslefritt Växjö.

Förväntade besparingar och energieffektiviseringar
• Besparing av energi för uppvärmning: ca 50-53 %
• Besparing av energi för vitvaror: ca 28 %
• Minskning av CO2-utsläpp: ca 15 %
• Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

 


Länkar till information på engelska
READY public site
My Smart City District

 This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY.