Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder
Alt

Vi renoverar på kvarteret Alabastern

Renoveringen på kvarteret Alabastern har nu gått in i etapp 2 som omfattar 211 lägenheter på Nydalavägen 2-24.

Renoveringen ingår i READY projektet som handlar om energieffektiv renovering av hyresrätter. (Läs mer om READY projektet i menyn till vänster.) Ett av Växjöbostäders projektmål med renoveringen är att minska energianvändningen från 160 kWh/m2/år till 75 kWh/m2/år (värme/varmvatten/fastighetsel).

Fastigheterna är byggda mellan 1966-1968 och lägenheterna är i storlek 1-4 ROK. I området genomförs även omfattande markarbeten med nya vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar samt nya barnvagnsrum och cykelförråd.

Renoveringen genomförs hus för hus och hyresgästerna får lämna sina lägenheter under tiden renoveringen pågår. Vi erbjuder boende under tiden renoveringen pågår om man inte valt att ordna boende på egen hand.

Vi vill uppmärksamma alla som rör sig i området att vara extra försiktiga med tanke på ökad omfattning av maskiner och fordon inom området. Respektera även avspärrningar och följ anvisningar för gång- och cykeltrafik.
 

Renoveringsåtgärder

Renoveringens omfattning är i princip identisk med den renovering som nyligen har genomförts av 90 lägenheter i etapp 1, på Hjalmar Petris väg. Detta innebär bland annat byte av rörstammar, ny elstandard och nytt ventilationssystem med värmeåtervinning. Samtidigt får lägenheterna utökad fiberanslutning med internetuttag i varje rum.

Kök och badrum totalrenoveras med nya ytskikt, ny inredning, nya vitvaror samt nytt porslin. Lägenheterna får även nya ytskikt, inklusive nya foder, trösklar och socklar. Nytt parkettgolv läggs i vardagsrum.

För att öka säkerheten byts lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar och ett passagesystem installeras vid de nya entrépartierna som gör att entrédörren blir låst dygnet runt. Fasaderna förses delvis med nytt fasadmaterial, balkongfronter och balkongräcken byts ut. De gamla fönstren byts ut till nya energieffektiva fönster.

Efterhand som renoveringen framskrider så iordningsställs utemiljön med grönytor och lekplatser.

Renoveringen kommer att pågå fram till januari 2019 och då har sammanlagt 313 lägenheter renoverats.


 

     

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY.