Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Vi renoverar på Alabastern

Drygt 300 lägenheter på Alabastern omfattas av en stor renovering som ingår i READY-projektet. Projektet är nu inne i etapp 2 som omfattar 211 lägenheter på Nydalavägen 2-24.

Renoveringen ingår i READY projektet (läs mer om READY längre ner) som handlar om energieffektiv renovering av hyresrätter. Ett av våra projektmål med renoveringen är att minska energianvändningen från 160 kWh/m2/år till 75 kWh/m2/år, vilket kan påverkas av värme, varmvatten och fastighetsel.

Fastigheterna är byggda mellan 1966-1968 och lägenheterna är i storlek 1-4 ROK. I området genomförs även omfattande markarbeten med nya vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar samt nya barnvagnsrum och cykelförråd.

Renoveringen genomförs hus för hus och hyresgästerna får lämna sina lägenheter under tiden renoveringen pågår. Vi erbjuder boende under tiden renoveringen pågår om man inte valt att ordna boende på egen hand.

Vi vill uppmärksamma alla som rör sig i området att vara extra försiktiga med tanke på ökad omfattning av maskiner och fordon inom området. Respektera även avspärrningar och följ anvisningar för gång- och cykeltrafik.

Renoveringsåtgärder

Renoveringens omfattning är i princip identisk med den renovering som nyligen har genomförts av 90 lägenheter i etapp 1, på Hjalmar Petris väg. Detta innebär bland annat byte av rörstammar, ny elstandard och nytt ventilationssystem med värmeåtervinning. Samtidigt får lägenheterna utökad fiberanslutning med internetuttag i varje rum.

Kök och badrum totalrenoveras med nya ytskikt, ny inredning, nya vitvaror samt nytt porslin. Lägenheterna får även nya ytskikt, inklusive nya foder, trösklar och socklar. Nytt parkettgolv läggs i vardagsrum.

För att öka säkerheten byts lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar och ett passagesystem installeras vid de nya entrépartierna som gör att entrédörren blir låst dygnet runt. Fasaderna förses delvis med nytt fasadmaterial, balkongfronter och balkongräcken byts ut. De gamla fönstren byts ut till nya energieffektiva fönster.

Efterhand som renoveringen framskrider så iordningsställs utemiljön med grönytor och lekplatser.

Renoveringen kommer att pågå fram till januari 2019 och då har sammanlagt 313 lägenheter renoverats.

Fakta om READY-projektet

READY är en förkortning av Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions. Projektet ingår i EU:s sjunde ramprogram och ger Växjö bidrag på 6 855 000 EUR, hela budgeten är på 12 601 000 EUR.

READY har partners i Århus, Paris, Wien, Kaunas och Växjö. Partners i Växjö är Växjö kommun (lokal projektledare), Växjöbostäder, CA Fastigheter, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Växjö Energi och WEXNET. Projekt började i december 2014 och kommer att pågå i fem år.

READY projektet handlar om energieffektiv renovering
Projektet READY handlar om energieffektiv renovering av hyresrätter. Genom innovativa lösningar och teknik ska nästan 400 lägenheter på Araby renoveras så att energiförbrukningen minskar med hälften. Lägenheterna ägs av Växjöbostäder och CA Fastigheter.

Med smarta lösningar för visualisering av energianvändning, lågtempererad fjärrvärme, återanvänd fjärrkyla, värmedrivna vitvaror, värmeåtervinning från spillvatten och smarta mätmetoder tas ett helhetsgrepp för ett fossilbränslefritt Växjö.

Förväntade besparingar och energieffektiviseringar

  • Besparing av energi för uppvärmning: ca 50-53 %
  • Besparing av energi för vitvaror: ca 28 %
  • Minskning av CO2-utsläpp: ca 15 %
  • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

Länkar till information på engelska:
READY public site
My Smart City District

 

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY.

.
Du kommer länkas vidare...