Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Renoveringen på Alabastern

Alabastern har, mellan åren 2015 och 2019, omfattats av en stor renovering. Renoveringen ingår i EU-projektet READY (läs mer om READY längre ner). Ett av projektmålen har varit att minska energianvändningen vilket påverkas av förbrukning av värme, varmvatten och fastighetsel. När lägenhetsrenoveringen slutfördes i januari 2019 hade sammanlagt 313 lägenheter renoverats. 

Fastigheterna i kv Alabastern är byggda mellan 1966-1968 och lägenheterna är i storlek 1-4 rum och kök.  

Renoveringens omfattning 

I området har omfattande markarbeten utförts med nya vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar samt nya barnvagnsrum och cykelförråd. Renoveringen har genomförts hus för hus. Efterhand som husen renoverats har utemiljön med grönytor och lekplatser iordningställts. 

Renoveringens omfattning har bland annat innefattat 

 • Nya vatten- och avloppsstammar 
 • Nytt värmesystem 
 • Ny elstandad  
 • Nytt ventilationssystem med värmeåtervinning 
 • Utökad fiberanslutning med internetuttag i varje rum 
 • Delvis nytt fasadmaterial 
 • Nya balkongfronter och balkongräcken  
 • Nya energieffektiva fönster 
 • Kök och badrum har totalrenoverats med nya ytskikt, ny inredning, nya vitvaror och nytt porslin. 
 • Lägenheterna har även fått nya ytskikt, inkluderat foder, trösklar och socklar. Nytt parkettgolv har lagts i vardagsrum. 

Ökad säkerhet 

För att öka säkerheten mot brand och inbrott har alla lägenheter utrustats med säkerhetsdörr och ett passagesystem har installerats vid de nya entréerna.  

Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Syftet är att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Övriga deltagare som också demonstrerar innovativa lösningar är Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Partners i Växjö är Växjö kommun (lokal projektledare), Växjöbostäder, CA Fastigheter, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Växjö Energi och WEXNET. Projekt startade i december 2014. Ursprungligt projektslut var 2019-11-30 men med ansökan om 8 månaders förlängning blir det 2020-07-31. Så fem år blev 5 år och 8 månader.

Förväntade besparingar och energieffektiviseringar

 • Besparing av energi för uppvärmning: ca 50-53 %
 • Besparing av energi för vitvaror: ca 28 %
 • Minskning av CO2-utsläpp: ca 15 %
 • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten
 • Projektet är en viktig del i arbetet för ett fossilbränslefritt Växjö.

På projektets hemsida READY public site kan du läsa mer. (Länk öppnas i nytt fönster)

 

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY.

 

.
Du kommer länkas vidare...