Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Våra projekt

Vi fortsätter med en hög byggtakt samtidigt som stora och små underhålls- och ombyggnadsprojekt pågår i vårt befintliga bestånd. Här hittar du våra större projekt som pågår, planeras och är klara.

Projekt Status Antal lägenheter Tidsplan
Badrumsrenovering Tegelvalvet Pågår 62 Klart december 2022 Läs mer »
Nya cykelbodar Täljstenen 3, 5 och 6 Start augusti 2022
Ny fasadpanel, skärmväggar och skärmtak: kv Harven 1 Påbörjas våren 2022 35 Klart 2022-09-30 Läs mer »
Byte av källardörrar: kv Täljstenen, Graniten, Gnejsen Pågår Läs mer »
Fiber till lägenheter Pågår På sikt hela beståndet Klart 2024 Läs mer »
Takbyte: Kv Kråkan Pågår Klart 2022
Totalrenovering på Öster: Kv Äpplet och Päronet Pågår 220 Klart 2025 Läs mer »
Nyproduktion på Araby Pågår 122 Preliminär inflyttning för första etappen är juni 2023 Läs mer »
Ombyggnation gamla kommunhuset Planering Ej fastställd Läs mer »
Nyproduktion på Öster: Arken etapp 2 (Sigfridsområdet) Planering 120 Läs mer »
Asfaltering och tillgänglighetsåtgärder på Kråkan Pågår
Nya postboxar kv Bonden monteras utvändigt vid områdets parkering. Upphandlas 26
Nya postboxar kv Tegen monteras utvändigt vid områdets parkering. Upphandlas 35
Nya postboxar kv Stockholm monteras utvändigt vid områdets parkering. Upphandlas 57
Nya postboxar kv Slåttern monteras utvändigt vid områdets parkering. Beställt 21
Nya postboxar kv Harven monteras utvändigt vid områdets parkering. Upphandlas 35
Nya postboxar kv Rom monteras utvändigt vid områdets parkering. Upphandlas 26
Bullerutredning kv Dompan. Utredning och åtgärder för att minska det upplevda bullret. Utreds
Installation av passersystem och digital tvättbokning i kv Lekamensgärdet. Passersystem till entreer med porttelefoner. Digital tvättbokningstavla till tvättstugor. Kortläsare till allmänna utrymmen. Pågår 179 Färdigställs under 2022
Justering ventilationskanaler från källare i kv Romalyckan. Planering Utförs under hösten 2022 Läs mer »
Renovering tvättstuga i kv Annae Gärde på Lektorsvägen 12 Planering Utförs under hösten 2022 Läs mer »
Byte av balkongfronter på Ringsberg 1 Påbörjas 2022-09-05 42 2022-11-30 Läs mer »