Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Våra ledstjärnor

För oss är varje enskild medarbetare och dennes kompetens och erfarenhet viktig. Ibland ser vi att en intern rekrytering till en tjänst eller ett projekt som det bästa alternativet, ibland är det bättre att anställa någon utifrån.

Karriärutveckling
Medarbetarsamtalen är en viktig framgångsfaktor för oss, där alla erbjuds möjlighet att diskutera individuella mål, arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Vi lyfter ständigt frågor rörande vidareutbildning för att bredda kompetens inom befintliga ansvarsområden eller att göra karriär som chef eller en tjänst på annan avdelning.


Ett gott klimat
Vi anser att balans mellan yrkes- och privatliv är viktigt. Då vi är i servicebranschen är vissa av våra yrkesgrupper beroende av fasta arbetstider, medan andra kan påverka sitt eget arbete i en högre utsträckning. Men oavsett vilken roll man har sätter vi stor vikt vid att erbjuda en arbetsplats där frihet under ansvar har en tydlig prägel. Det handlar inte bara om arbetstid, utan lika mycket hur man väljer att lösa sina uppgifter och hur man agerar mot andra och varandra.

Vår värdegrund, som utvecklades gemensamt av alla anställda, har satt tydligt fokus på vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen. Vi är affärsmässiga och välkomnande, vi är engagerade och trygga tillsammans. Därtill arbetar vi aktivt med frågor kring sjukfrånvaro och friskvård.

Vi tror på mångfald
Vi är en inkluderande arbetsplats som drivs av öppenhet och förståelse för människors olika behov och förutsättningar. En blandning av kompetens, kön, kulturell bakgrund, ålder, utbildning, personliga erfarenheter och egenskaper gör vår gemensanskap så mycket större.

Mångfald är en förutsättning för nya infallsvinklar, fler perspektiv och kvalitet i relationer med hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners. Det leder också till en trivsam och effektiv arbetsplats med god arbetsmiljö.

Sedan december 2015 är vi certifierade av Evolve Mångfaldscertifiering. Mer om vårt mångfaldsarbete >>


Samhällsengagemanget är viktigt
Att bidra till social hållbarhet och delaktighet i våra områden är något vi på Växjöbostäder tycker är viktigt. Vi tror på att man genom att skapa hållbara relationer och känna delaktighet i sitt område kan skapa ett ännu tryggare och trivsammare bostadsområde. Vi genomför därför kontinuerligt olika sociala event och aktiviteter vi för att stärka gemenskap och trygghet i våra bostadsområden.


Studentperspektivet
Vi bygger och förvaltar inte bara studentbostäder, utan arbetar även aktivt med studenterna vid Linnéuniversitet. Ofta skrivs examenarbeten hos oss och vi drivs av tanken att öka det allmänna intresset för högre utbildning.

Hos oss arbetar projektledare och ingenjörer och vi har ett ständigt behov att hitta morgondagens medarbetare som vill vara med och förändra och påverka Växjös bostadsmarknad. Av denna anledning medverkar vi alltid vid de arbetsmarknadsdagar som arrangeras av universitetet.