Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Martin, bostadssocialchef

“Att hitta lösningar som gör att vi kommer framåt med vårt uppdrag ger energi” 

Vad är din roll i bolaget? 

På bostadssociala gruppen jobbar vi med trygghet och trivsel. Min roll är att samordna och fördela arbetet i gruppen. Arbetet innebär att jag tillsammans med min avdelning samverkar med hela bolaget men också med andra funktioner inom kommunen och andra myndigheter gällande trygghetsfrågor. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Vi har oerhört varierade arbetsdagar på bostadssociala gruppen. Vi har en planering att utgå ifrån där kalendern är full två veckor framåt men om det händer något som man måste ta tag i direkt får man agera på det och prioritera om. Det kan exempelvis vara någon som inte mår bra eller kriminell verksamhet. Jag spenderar mycket tid vid skrivbordet och med avstämningar med personal och myndigheter. Men jag tycker det är viktigt att också vara ute i verksamheten med min personal någon eftermiddag i veckan för att se vad som händer. 

Vad ger dig energi på jobbet? 

Att hitta lösningar som gör att vi kommer framåt med vårt uppdrag ger energi. Jag får mycket kraft av att se att det fungerar, att människor trivs, att vi har bra samarbeten som gör att vi når längre och högre än om vi hade gjort det enskilt. 

Hur är vår arbetsplats? 

Det är en fantastisk arbetsplats. Jag valde jobbet eftersom det var i gränsytan mellan offentlig verksamhet och vinstdrivande. Jag tycker det präglar bolaget och skapar bra dynamik. 

Alla som jobbar här har valt det för att det är ett serviceyrke och det skapar en kul gemenskap. Det är ett härligt arbetsklimat och alla hjälps åt och letar lösningar. 

Vad är ditt bästa jobbminne? 

Man ser så otroligt många människoöden och det är fantastiskt när man har kunnat vända för någon som ordnat upp tillvaron, sin boendesituation och kan bo kvar. Jag är också nöjd med vår lovverksamhet som vi har lyckats vända upp till något långsiktigt som skapar trygghet för de boende.  

När trivs du som bäst på jobbet? 

Det är jätteroligt att träffa människor och se att vi lyckas, när de berättar sina historier. Det mellanmänskliga mötet.  

Vad är den största utmaningen som ledare? 

Kommunikationen, att förstå varandra och få alla att förstå målen. Att skapa en tydlighet i förväntningarna. Man får prioritera gemensamt så att man håller sig inom uppdraget. 

Hur vill du vara som ledare? 

Jag vill kunna ge ett förtroende till den som jobbar för mig. Att få eget ansvar och kunna jobba fritt med uppdraget. Jag vill veta att medarbetarna mår bra, att förtroendet fungerar och jag vill se att man levererar. Dialog är viktig, både spontant och med avstämningar.