Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Mångfald

Växjöbostäders mål med mångfaldsarbete är att vara en inkluderande arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare genom att skapa öppenhet och förståelse för att kunna möta och förstå människors olika behov och förutsättningar. En förutsättning för detta är att alla människor bemöts och behandlas med respekt.

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenhet. Genom att inkludera, utveckla och tillvarata mångfalden i det dagliga arbetet kan vi skapa ett samspel mellan olikheterna som gör mångfalden till en framgångsfaktor.

Under 2015 har vi på Växjöbostäder arbetat med att mångfaldscertifiera vår organisation och under december månad 2015 blev vi mångfaldscertifierade. Certifieringen har genomförts av Evolve Mångfaldscertifiering som drivs av Institutet för lokal och regional demokrati i Växjö. I mångfaldscertifieringen bedöms fem olika områden; Policy och Planer, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling. Certifieringen syftar till att ge arbetsplatser och arbetsgivare verktyg och metoder som just de behöver för ett strategiskt och aktivt arbete ur ett mångfaldsperspektiv.

Genom ett strategiskt mångfaldsarbete kan alla bli vinnare. Det kan ge vinster internt såsom högre trivsel, minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet samt externa vinster som ökad konkurrenskraft och att flera kan identifiera sig med organisationen.