Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Vårt miljöarbete

Miljödiplomering

Vi på Växjöbostäder är miljödiplomerade genom Svensk Miljöbas. Det innebär att vårt miljöarbete är kvalitetssäkrat och har genomgått en oberoende granskning. Miljödiplomering är en variant av miljöledningssystem och gäller under 1 år. Därefter krävs en ny granskning för att bli omdiplomerad.


 

Vår miljöpolicy                                        

Vår miljöpolicy utgör grunden i vårt miljöarbete och styr riktningen för vad vi ska arbeta med. Vi på Växjöbostäder arbetar för en hållbar utveckling genom att kontinuerligt följa upp vår miljöpåverkan och utifrån det utveckla miljöarbetet för att förekomma och förebygga framtida mijöbelastning. Miljöarbetet skapar på så sätt en långsiktigt god boende- och livsmiljö. Arbetet integreras i hela verksamheten genom ett samspel mellan ägare, anställda och hyresgäster.

I handling innebär det att vi:

  • har tydliga rutiner för att möjliggöra kontroll, uppföljning och ständiga förbättringar av verksamheten
  • minskar nyttjandet av media (vatten, värme och el) genom att systematiskt hushålla och investera i ny teknik
  • förebygger uppkomsten av avfall samt underlättar för en effektiv avfallshantering
  • i all vår verksamhet bedriver ett ständigt förbättringsarbete för att minska användandet av material, produkter och ämnen som kan innebära miljö- eller hälsostörande effekter vid byggnation och i vår egen förvaltning
  • ställer tydliga miljökrav vid upphandling och inköp
  • i all vår verksamhet följer de miljölagar, tillhörande förordningar och lokala krav som vi omfattas av
  • informerar och engagerar personal, hyresgäster, entreprenörer och leverantörer i företagets miljöarbete
  • verkar för en grön och hållbar utveckling av vår nyproduktion och vårt befintliga fastighetsbestånd.

Transporter och maskiner

På Växjöbostäder sker varje dag resor mellan våra kontor och fastigheter vilket innebär att vi släpper ut en del fossila bränslen. Detta strävar vi ständigt efter att minska. I första hand sker det genom att vi nyttjar fordon som går på förnybara bränslen till exempel el, biogas och etanol. Vid längre tjänsteresor åker vi hellre tåg än flyger eller kör bil.

Byggnation

När vi bygger nytt vill vi skapa fastigheter som har liten miljöpåverkan både vid produktion och under hela driftfasen. Detta gör vi genom att till exempel ställa krav på låg energiförbrukning och på att material inte är skadliga för människors hälsa eller miljön. Växjöbostäder följer Växjö kommuns energiplan och träbyggnadsstrategi.

Avfallshantering

Avfall som uppkommer i verksamheten sorteras på alla våra kontor. Vid byggprojekt och rivning ställer vi krav på sortering så att så mycket som möjligt ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas. I våra bostadsområden finns också miljöhus så att våra kunder alltid har möjlighet att sortera exempelvis matavfall, förpackningar och tidningar.

Bra sortering gör avfall till en resurs som kan användas igen. Av matavfallet i Växjö kommun produceras till exempel biogas som används till drivmedel för bussar och bilar. Bra sortering gör också så vi minskar uttaget av nya resurser och förbrukningen av energi.

Din källsorteringsguide

Se även vår film "Rätt sorterat - vinst för alla":