Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Sponsring

Vi har en tydlig sponsringspolicy baserad på vårt företags löften till våra kunder; vardagstrygghet, boendemöjligheter för alla och hållbart framtidsboende. De vi sponsrar ska därför ha en tydlig anknytning till våra bostadsområden, beröra många av våra hyresgäster och/eller bidra positivt till vår utveckling som hyresvärd.

Sponsringspolicy

 • Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella verksamheter.
 • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö/hållbarhet.
 • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar för jämställdhet.
 • Samarbetet ska byggas på aktiviteter som syns och kan utföras i våra bostadsområden, skapar trygghet, trivsel och aktiverar området. Vi ser därför konkreta motprestationer som ett krav för sponsring.
 • Samarbetet ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av oss som en ansvarsfull hyresvärd och en viktig samhällsbyggare i Växjö kommun.
 • Vi eftersträvar en balans mellan idrott, kultur och samhällsutveckling vid fördelning av sponsringsmedel.
 • Vår ambition är att bibehålla långa samarbeten, med avtal för ett år i taget.

Vi sponsrar inte

 • Enskilda personer
 • Religiösa eller politiska organisationer
 • Verksamheter som är etiskt tveksamma på grund av bristande hänsyn till exempevis miljö, sociala aspekter eller djurskydd och som brister mot vår värdegrund eller våra löften.

Rutiner för ansökan

 • Ansökan kan endast skickas in en gång per år
 • Ansökan ska ske skriftligen via nedan dokument och skickas med e-post till info@vaxjobostader.se
 • För att ansökan ska ses som fullständig ska alla punkter vara ifyllda
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 december för sponsormedel kommande år
 • Samarbetspartners kontaktas senast 31 januari gällande sponsorår och redovisas sedan på vaxjobostader.se

Vi på Växjöbostäder åtar oss följande:

Vi ska upprätthålla det vi avtalsmässigt åtagit oss och följa upp samt utvärdera aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners.
Vi ska framhålla och marknadsföra våra samarbeten och aktiviteter i våra egna kanaler.

Ansökan sponsring

Spara ner nedan pdf och fyll sedan i ansökan. Bifoga pdfen och skicka till info@vaxjobostader.se märk ämnesraden med Ansökan sponsring.

> Ansökan sponsring (pdf)

Välkommen med din ansökan!