Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Bruksvärdering – vad är det?

Ja, vad är egentligen en bruksvärdering. Här svarar vi på sex vanliga frågor om vad en bruksvärdering är och hur det går till.

1. Varför höja hyran genom bruksvärdering?

–  Vår hyressättning ska följa svensk hyreslag. Lagen, som gäller för både allmännyttan och privata hyresvärdar, innebär att hyrorna på samma ort ska vara lika för en lägenhet som har en viss standard och storlek - oavsett hyresvärd. Vi följer hyreslagen och tar vårt ansvar. Det skapar också balans på hyresmarknaden så att alla hyresvärdar sätter hyror på samma sätt.

– Om vi har rätt hyresnivå kan vi genomföra underhåll och renoveringar som är nödvändiga, framförallt i våra äldre bostadshus. Vi skapar då möjligheten till hållbara hem många år framöver.

– Genom att se över vår hyresnivå och att ha rätt hyra kan vi fortsätta att ge möjligheter för trygga och trivsamma bostadsmiljöer även i framtiden. Att se över hyrorna och säkerställa bruksvärdet löpande är också ett sätt att ta ansvar för bruksvärdessystemet.

2. Vad menas med rätt hyresnivå?

– Rätt hyresnivå utgår från principen ”lika hyra för lika lägenhet”. Om du som hyresgäst eller hyresvärd upplever att du inte har ”rätt” hyra kan du enligt hyreslagen begära en så kallad bruksvärdering. Som hyresvärd förhandlar vi med Hyresgästföreningen för att komma överens om rätt hyresnivå.

3. Hur går en bruksvärdering till?

– Till en början görs en utredning om standard och hyra i den/de lägenheter som ska bruksvärderas. Dessa jämförs sedan med liknande lägenheters standard, läge och hyra på samma ort. Vi besiktigar samtliga lägenheter, det vill säga de vi vill bruksvärdera och de vi jämför med.

– Vi som hyresvärd kallar sedan Hyresgästföreningen till förhandling om bruksvärde för en specifik lägenhet eller fastighet med flera lägenheter. Tillsammans går vi genom den utredning vi har gjort och värderingen av lägenhetens olika bruksvärden. Hyresgästföreningen bereds tillfälle att besiktiga samtliga lägenheter.

– Efter utredningen sammanställer vi som hyresvärd ett underlag och lägger fram ett yrkande på ny hyra. Förhandling inleds med Hyresgästföreningen om en ny hyresnivå som stämmer med det bruksvärde som andra likvärdiga lägenheter har.

– Hyresgästföreningen gör en bedömning av varje enskild lägenhet, med hänsyn till unika egenskaper och återkopplar med sitt yrkande för varje enskild lägenhet. Om vi inte kommer överens kan vi vända oss till Hyresnämnden för en bruksvärdesprövning av hyran.

4. Hur grundar sig yrkandet om ny hyra vid bruksvärdering?

– Vårt yrkande utgår alltid från utredningen som vi gör enligt ovan. Om hyran för en lägenhet med en viss standard, boendekvalitet och geografiskt läge är lägre än en likvärdig lägenhet hos andra, hyresvärdar yrkar vi om hyreshöjning. I vår bedömning ingår alltså ett jämförelsematerial som tagits fram i samverkan med andra hyresvärdar på orten.

– Det innebär att likvärdiga lägenheter får samma bruksvärdeshyra på orten. Den högre hyran för den lägenhet vi jämför med är det bruksvärde som Hyresgästföreningen har kommit överens om med andra hyresvärdar sedan tidigare.

 5. Motsvarar yrkandet den slutliga hyran?

– Vi yrkar för den hyra som vi kommit fram till är den rätta, dvs ”lika hyra för lika lägenhet” och den ligger som grund för förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Vilken slutlig hyra det blir avgörs vid förhandlingen. Efter att överenskommelsen är klar med Hyresgästföreningen får du som är hyresgäst veta vad den nya hyran blir och hur den ska fasas in.

6. Hur tänker vi som hyresvärd kring hyresgästers ekonomi med höjda hyror?

– Det är alltid ett tråkigt besked att meddela att boendekostnaden ökar för någon oavsett om man äger sitt boende eller hyr det. Vi är medvetna om att det påverkar ekonomin för våra hyresgäster. För att underlätta strävar vi efter att göra övergången så skonsam som möjlig genom infasning av ny hyra över några år, beroende på hur stor höjningen är för respektive lägenheter.