Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Ekonomisk hållbarhet

Som kommunalt bostadsbolag har vi ett stort ansvar. Inte bara för att skapa boendemöjligheter för alla utan också ett ansvar att bedriva en affärsmässig verksamhet. Vi ser med stor ödmjukhet på vår påverkan på våra hyresgästers liv och vet att vårt jobb är viktigt. Inte bara för människor, utan också för miljön. 

För att kunna ta detta ansvar långsiktigt arbetar vi för att göra vår verksamhet ännu mer ekonomiskt hållbar. Som bostadsbolag har vi en enda intäkt: hyror. För att framtidssäkra allmännyttan krävs en rättvis hyressättning där Växjö som stad och Växjöbostäder som allmännytta idag ligger efter i hyresnivåerna.

Bruksvärdeshyra

Vårt mål är att säkerställa bruksvärdeshyra för hela vårt bestånd samt utveckla en fungerande hyressättningsmodell. Vi vill ha mer rättvisa hyror för ett hållbart Växjö, både på kort och lång sikt. En rättvis hyresnivå är en förutsättning för att Växjöbostäders bestånd ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart nu och i framtiden.

Vi behöver ta ett större ansvar för att tillämpa bruksvärdeshyra enligt rådande lagstiftning i vårt nuvarande bestånd, och för att undvika en alltför platt hyressättning. Bruksvärdeshyra är till för att skapa rättvisa mellan hyresgäster, men också för att utveckla hyresrätten som boendeform genom ett mer varierat utbud.

Vi behöver en flexibel hyressättningsmodell som tar hänsyn till standardhöjande åtgärder på en rimlig nivå, förvaltningskvalitet och läge.

► Bruksvärdering - vad är det?

Underhåll och renovering

För att vara ledande inom miljö- och klimatarbete krävs underhåll och större renoveringar av vårt befintliga bestånd som inte uppfyller våra önskemål kring miljöpåverkan, energiförbrukning och trygghet för våra hyresgäster.

Behovet av renovering och underhåll inom vårt bestånd begränsas av ekonomiska faktorer så som underhållsbudgeten samt möjligheterna att ta ut en rimlig hyra efter genomförda standardhöjande åtgärder. Behovet för underhåll är stort och de kommande åren är de som minst 100 miljoner för 2019, 105 miljoner för 2020 och 110 miljoner för 2021. Utifrån dessa förutsättningar är vårt mål att göra största möjliga positiva påverkan avseende miljö och social hållbarhet för så många hyresgäster som möjligt. Vi kan dock konstatera att behovet är betydligt större än vad budgeten medger.