Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Ett hållbart Växjö som växer

När det pratas hållbarhet så rör det oftast bara den miljömässiga (ekologiska) hållbarheten vilken är en oerhört viktig och central del i vårt arbete. Vi som fastighetsbolag och våra hyresgäster har en stor påverkan på miljön. Den påverkan behöver vi vara medvetna om och ständigt minska. Som långsiktig fastighetsägare finns det flera hållbarhetsperspektiv vi behöver ta hänsyn till utöver den miljömässiga, det är den ekonomiska och den sociala hållbarheten. 

I alla beslut vi tar har vi med oss dessa tre perspektiv.

I vår års- och hållbarhetsredovisning ger vi dig en helhetsbild över hur det går för Växjöbostäder och hur vi verkar för ett hållbart samhälle.
Här kan du ta del av våra senaste års- och hållbarhetsredovisningar samt tidigare årsredovisningar > Ekonomi.