Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Inre underhåll särskilda boenden

Nedanstående riktlinjer gäller särskilda boenden och med det inre underhållet menas lägenhetens ytskikt. Där ingår golv, väggar, tak och köksluckor. För dessa utför vi antingen målning, tapetsering eller utbyte av komponenter.

När du flyttar in i en av dessa lägenheter kan du endast beställa de åtgärder besiktningsmannen gett nedslag på vid slutbesiktningen. På särskilda boenden tillämpas inte tidigareläggning av inre underhåll.

Behovsbedömning

Upplever du lägenhetens ytskikt vara i undermåligt skick har du möjlighet att kontakta vårt kundcenter för bedömning. Detta gäller alla utrymmen. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga.

I de fall vi anser att du som hyresgäst är vållande, genom oaktsamhet, tar vi ut en kostnad för åtgärderna. 

Vid mindre enstaka fel på väggar, golv, tak och snickerier gör du en felanmälan hos vårt kundcenter eller på Mina Sidor.

Eget utförande av åtgärder

Vill du på egen hand utföra arbeten i din lägenhet så är detta tillåtet. Arbetena ska då utföras fackmässigt och får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll, till exempel får inte målade väggar tapetseras. Kulörval får heller inte vara extrema, till exempel mörka kulörer. Kontakta oss om du är osäker på dina val och åtgärder.

Undantag

Växjöbostäder har alltid rätt att utföra underhåll och reparationer i lägenheten om vi anser det nödvändigt för att undvika sanitär olägenhet eller mer långtgående skador som kan äventyra fastighetens eller lägenhetens standard eller funktion.

Vid planering av större underhållsprojekt, försäljningar och ombildningar stoppas allt underhåll och endast nödvändiga reparationer utförs. Så snart ett sådant projekt är aktuellt får du information om detta.

Övrigt

När åtgärder genomförs kommer intervallperioderna att nollställas.

Om du skulle bryta mot någon av hyreslagens bestämmelser och därför anses vållande till skador eller brister, eller om du utfört icke fackmannamässiga åtgärder så är du som hyresgäst ersättningsskyldig gentemot Växjöbostäder.