Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Bo i studentbostad

Bokoll

För att bo i en studentbostad hos oss på Växjöbostäder behöver du vara antagen till Linnéuniversitet, Polishögskolan eller en Yrkeshögskola i Växjö. Du ska även vara godkänd i minst 15 hp eller motsvarande per termin samt berättigad till CSN. Detta framgår av ditt hyreskontrakt.

Studentbostäder är till för studenter. Därför genomför vi boendekontroller, en så kallad Bokoll. Kontrollen görs en gång per termin. Då säkerställer vi att du som bor i en studentlägenhet hos oss uppfyller villkoren i ditt hyreskontrakt. När du inte längre uppfyller kraven ska du säga upp ditt hyreskontrakt.

Undantag från 15 hp per termin kan ges för:

  • Doktorander: Behöver skicka in bevis på anställning för att bli godkända i Bokollen.
  • Sjukfrånvaro: Behöver uppvisa giltigt sjukintyg.
  • Föräldraledighet: Behöver uppvisa intyg från försäkringskassan samt LNU.
  • Studier på annan ort: Beviljas max 6 månader åt gången. Studieintyg från utländskt universitet ska då uppvisas. Om studentens betyg från utländskt lärosäte dröjer ska studenten vända sig till ombudsmannen på Linnéstudenterna. Studier vid LNU men på annan ort än Växjö (t.ex. Kalmar, Ljungby, Nybro, Västervik eller Oskarshamn) godkänns om majoriteten av studierna är belagda i Växjö och ambitionen är att färdigställa sina studier här.
  • Distansstudier: Distansstudier som är förlagda vid LNU, men annan ort än Växjö, alt. vid annat universitet godkänns om det är tidsbegränsat och en del av studier som ska leda till examen vid LNU i Växjö.
  • Värnplikt: Vi beviljar värnplikt i 1 år. Intyg från försvarsmakten alt. intyg om studieuppehåll ska uppvisas.
  • Studieuppehåll: Intyg om studieuppehåll från LNU ska uppvisas och det ska framgå att studenten har garanterat plats på programmet vid återkomst alt. att studier ska upptas inom 6 månader.

Har du frågor kring Bokoll är du välkommen att höra av dig till bokoll@vaxjobostader.se.

In- och utflytt

Du har tillgång till din nya lägenhet från och med kl. 14.00 den första vardagen i månaden. Infaller den första dagen i månaden på en helgdag, lördag eller söndag, har du tillgång till din lägenhet från och med den första helgfria vardagen efter den 1:e.

För att kunna kvittera ut dina nycklar behöver du legitimera dig samt visa kvitto på betald hyra. Observera att du ska ha ett bankkvitto, utskrift från din Internetbank är inte giltigt. Utlämning av nycklar sker på vårt kundcenter på Hejaregatan 10C. Om någon annan hämtar nycklar i ditt ställe så ska personen uppvisa en undertecknad fullmakt från dig samt en kopia på din legitimation. För mer information om inflytt, läs här.

Uppsägningen ska alltid ske skriftligt. Du kan säga upp din lägenhet elektroniskt med BankID alternativt mobilt BankID genom att logga in på Mina Sidor. Det går också bra att använda blanketten Uppsägning av studentlägenhet som du fyller i, skriver under och skickar till Växjöbostäder AB, Box 241, 351 05 Växjö. Det går även bra att besöka vårt Kundcenter. Här är en blankett som kan användas vid uppsägning av din studentlägenhet

Uppsägningstiden är alltid tre hela kalendermånader och gäller även om du byter lägenhet inom Växjöbostäders bostadsbestånd. Vill du läsa mer om uppsägning och utflytt, läs mer här.

Inre underhåll

Inre underhåll syftar på lägenhetens ytskikt. Där ingår golv, väggar, tak och köksluckor. För dessa utför vi antingen målning eller utbyte av komponenter. När du skriver kontrakt på en av våra studentlägenheter får du erbjudande om att beställa de underhållsåtgärder där intervalltiden passerats. Övriga åtgärder kan endast beställas om besiktningsmannen gett nedslag på ytskiktet vid slutbesiktningen.

Åtgärder som utförs med intervalltider är:
Målning av vägg: 13 år
Målning av målade köksluckor: 13 år

Detta gäller endast bostadsrum, undantagna utrymmen är klädkammare, förråd och våtutrymmen såsom WC och duschrum. Väggar målas vita och golv byts endast vid bedömning och då antingen vid slutbesiktning eller vid begäran om en behovsbedömning.

Upplever du lägenhetens ytskikt vara i undermåligt skick har du möjlighet att kontakta vårt kundcenter för bedömning. Detta gäller även de undantagna utrymmena. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga. I de fall vi anser att du som hyresgäst är vållande, genom oaktsamhet, tar vi ut en kostnad för åtgärderna. Vid mindre enstaka fel på väggar, golv, tak och snickerier gör du en felanmälan hos vårt kundcenter eller på Mina Sidor.

Vill du själv utföra målning av väggar är detta tillåtet. Arbetena ska då utföras fackmässigt och får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll, till exempel får inte målade väggar tapetseras. Kulörval får heller inte vara extrema, till exempel mörka kulörer. Kontakta oss om du är osäker på ditt val av färg.

När åtgärder genomförs enligt någon av ovanstående punkter kommer intervallperioderna att nollställas.

Andrahandsuthyrning

Du kan hyra ut din lägenhet under en termin om du ska t.ex. på utbytesstudier eller praktik som ingår i din utbildning. Du måste ansöka och få en andrahandsuthyrning beviljad av oss. Blankett hittar du här. Du kan även hyra ut din lägenhet under 6 månader om du vill prova på ett samboboende.

Allt annat i din lägenhet

Det finns massvis som är bra att veta om din lägenhet. Här hittar du allt som kan vara bra för dig som hyresgäst hos Växjöbostäder att veta om.