Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Utflyttning

Uppsägning av lägenhet, garage eller parkeringsplats

Uppsägningen måste alltid ske skriftligt. Du kan säga upp din lägenhet elektroniskt med BankID alt mobilt BankID genom att logga in på ”mina sidor”. Du kan även skicka in en uppsägning till oss eller säger upp din lägenhet genom ett personligt besök på vårt kundcenter. Längst ner på sidan finner du blanketter som kan användas vid uppsägning av din lägenhet. När du sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att låta den visas för en ny hyresgäst. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är alltid tre hela kalendermånader och gäller även om du byter lägenhet inom Växjöbostäders bostadsbestånd.

Förbesiktning

I alla våra familjelägenheter (ej studentlägenheter) bokas i samband med uppsägning en tid för förbesiktning där du måste närvara. Vid förbesiktningen, som äger rum inom 2-3 veckor efter uppsägningen, görs en bedömning av lägenhetens skick samt vilket behov av underhåll som finns. Bedömningen görs för att kunna planera för eventuella underhållsåtgärder som måste utföras och för att informera dig som avflyttande hyresgäst om skador och onormalt slitage*. 

Eftersom skador och onormalt slitage kan komma att debiteras dig vid en slutbesiktning ger förbesiktningen dig därmed en chans att åtgärda dessa skador själv. Det är därför bra om du kan visa besiktningspersonen eventuella dolda skador, som kan finnas bakom möbler, tavlor eller under mattor.

*Onormalt slitage

När vi bedömer onormalt slitage undersöker vi om lägenheten och dess ytskikt och utrustning motsvara dess ålder. Hål i dörrar och parkett samt trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage. Skador på tapeter är det som vanligast bedöms som onomalt slitage. Tänk på att alla eventuella reparationsåtgärder ska utföras fackmannamässigt.

Städning lägenheten

När du flyttar ska din lägenhet givetvis städas. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Ta gärna hjälp av checklistan som du får vid uppsägningen, den ger dig tips om allt du behöver tänka på vid din flyttstädning. 

Enligt hyresavtalet har nästa hyresgäst rätt att flytta in i en välstädad lägenhet. Därför bör du veta att om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi debitera dig städbolagets kostnader för omstädning. Tänk på att du kan göra avdrag för hushållsnära tjänster med 50 % av arbetskostnaden om du anlitar en städfirma för att göra flyttstädningen.

Utrustning i lägenheten

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör exempelvis dörrar, badrumsskåp, hatthylla med mera.

Garage och förråd

Tänk på att tömma och städa förråd och garageplats. Se till så att inget blir kvarglömt!

Nycklar

Alla passerbrickor och nycklar ska återlämnas, även nyckelkopior du själv har gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan med mera. Saknas nycklar vid slutbesiktningen måste ett byte av låscylinder göras, vilket kommer att debiteras dig. 

Slutbesiktning

Som avflyttande hyresgäst ansvarar du för att kontakta kundcenter senast två veckor innan avflyttning och boka in tid för slutbesiktning. Du når oss på 0470-59 90 00.

Vid slutbesiktningen följer vi ett besiktningsprotokoll där vi bl.a. kontrollerar:

  • att inventarier, utrustning samt ytskikt (t.ex. golv, skåp, dörrar) inte är skadade eller saknas. Om du tagit bort utrustning som till exempel innerdörrar, skåpsdörrar eller beslag  måste detta återställas innan besiktningen.
  • att ev. renoveringar och reparationer som gjorts av hyresgästen är fackmannamässigt utförda.
  • bostadens boendemiljö (t.ex. ventilation, fukt) - el- och brandsäkerhet samt vattenskador
  • Om det föreligger något behov av underhåll - att allt är städat och rengjort

Det är bra om du själv kan vara med vid slutbesiktningen för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Du måste själv stå för kostnaderna för onormalt slitage och skador. Hål i dörrar och parkett samt trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Efter besiktningen erhåller du ett besiktningsprotokoll som beskriver vad som framkommit vid besiktningen. Har du frågor på detta protokoll är du välkommen att höra av dig till din områdesansvarig. 

Om du lämnar bostaden tidigare

Om du vid uppsägningen meddelar att lägenheten är disponibel från ett tidigare datum så är detta bindande. Vill nästkommande hyresgäst ha lägenheten tidigare än det juridiska datumet ska detta vid uthyrningstillfället bekräftas av dig. I de fall då det ej kan bestämmas vid uthyrningstillfället går det att skriva om avtalet om informationen når oss senast den 15:e i månaden innan det nya inflyttningsdatumet.

OBS! vi skriver endast om avtal från den 1:e i månaden. Det är ditt ansvar att se till att bekräfta det nya inflyttningsdatumet muntligt eller skriftligt senast den 15:e. Därefter tecknas nytt avtal med kommande hyresgäst.

Gäller det enbart några veckor eller dagar så skrivs inget avtal om. Detta sker då genom en överenskommelse mellan nuvarande och kommande hyresgästen. Den nuvarande hyresgästen är då ansvarig för lägenheten hela uppsägningstiden ut. Ett godkännande att det är ok att lämna ut nyckar från ett tidigare datum måste lämnas från den nuvarande hyresgästen i samband med nyckelinlämningen. 

Telefon

Tänk på att beställning av telefonflytt måste göras i god tid. För att beställa telefonflytt kontaktar du din teleoperatör.

Flyttanmälan och eftersändning av post

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så du blir folkbokförd på rätt adress, hemsida: www.skatteverket.se

Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post beställer du det hos Svensk adressändring, hemsida: www.adressandring.se

Hemförsäkring

Passa på att se över ditt försäkringsbelopp när du flyttar.

El 

Växjöbostäder ombesörjer uppsägning av ditt elabonnemang. Tänk på att göra upp om elkostnader med inflyttande hyresgäst om denne flyttar in tidigare.

Bredband

Tänk på att du måste säga upp ditt bredbands abonnemang i god tid innan du flyttar (endast familjeboende). Kontakta din operatör för att få hjälp med din uppsägning

Uppsägningsblanketter

Familjeboende
Studentboende