Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Hyregästenkät 2017

Tack för att du hjälper oss att utveckla möjligheternas boende

English version

Ett stort tack till dig och alla andra som svarat på årets kundenkät. Vi har fått in ett stort antal svar vilket visar att ni hyresgäster verkligen bryr er om ert boende. Och för oss är det viktigt med en öppen dialog så att vi vet vad du och alla andra hyresgäster tycker.

Genom att du fyllde i enkäten är du med och hjälper oss att nå vår vision – att bli Sveriges bästa hyresvärd. Dina svar ligger till grund för hur vi planerar och vad vi prioriterar på Växjöbostäder. Tack vare svaren vet vi vad som är viktigt för dig som hyresgäst vilket gör det lättare för oss att arbeta med rätt saker.

Växjöbostäders service blir allt bättre

I juni presenterades resultatet av Växjöbostäders hyresgästundersökning som genomfördes under våren 2017 i samarbete med AktivBo. Resultatet är mycket positivt. Ni hyresgäster upplever att ni får bättre service. Det sammanlagda betyget för service steg med 1,6 procentenheter från föregående års mätning.

Den största ökningen på en enskild fråga i undersökningen var frågan om vad ni hyresgästerna tycker om städutrustningen i tvättstugan. 82 procent tycker att städutrustningen är bra i tvättstugan. Detta är en ökning på hela 23 procentenheter, sedan förra hyresgästundersökningen.

93 procent av er hyresgäster är nöjda med det bemötande ni får av Växjöbostäder. Detta är en ökning på ca 2 procentenheter. Under 2016 har vi utbildat alla anställda i service och bemötande och det är glädjande att ni hyresgäster märker detta.

I undersökningen framgår också att ni hyresgäster tycker det har blivit lättare att känna igen anlitade entreprenörer. Här kan vi se en ökning på 6 procentenheter, från 65 till 71 procent. Vi har arbetat med flera åtgärder, exempelvis syns det nu tydligt på entreprenörernas namnbrickor och fordon att de arbetar på uppdrag av Växjöbostäder.

Vad händer nu?

Utifrån resultatet av hyresgästundersökningen pågår nu ett arbete med att genomföra nya åtgärder och aktiviteter. All personal har gått igenom resultatet utifrån sitt ansvarsområde och tittat på vad som kan göras för att ni hyresgäster ska bli ännu nöjdare.

Vi kommer bland annat att sätta upp skyltar i miljöhusen där vi informerar om att grovavfall (t ex möbler och gamla tv-apparater) inte får slängas i miljöhusen utan ska lämnas på kommunens återvinningscentraler. Detta är ett stort problem idag och det är många av er hyresgäster som har uppmärksammat och kommenterat detta i enkäten.

Vi har beslutat att vi ska jobba mer med så kallade ronderingar. Genom att vi är ute och till exempel upptäcker trasiga lampor i trapphus och i utemiljön, dörrstängare och lås som inte fungerar, skräp i trapphusen samt hittar andra fel i de gemensamma utrymmena slipper ni hyresgäster att göra en felanmälan. Vårt mål är att vi ska hitta felet först!

Våra entreprenörer kommer utbildas i Växjöbostäders värdegrund, arbetssätt samt service & bemötande. En annan sak som redan har förändrats utifrån era enkätsvar är tapetvalen. Där har vi bytt till hållbarare tapeter och det finns fler att välja på. De flesta aktiviteterna kommer att genomföras innan nästa års hyresgästenkät som delas ut efter sommaren 2018.