Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Vårt mål: väl underhållna fastigheter

Vi har ca 100 fastigheter, ca 603 000 kvm lägenhetsyta och ca 1,2 miljoner kvm utemiljö att underhålla. Utifrån detta får vi göra prioriteringar om vad som ska utföras. Många gånger väljer vi exempelvis att dela upp ett projekt på flera år för att inte belasta budgeten med några få stora åtgärder. 

Vi har inga fasta intervalltider för till exempel kök, badrum och fönster. Vi är medvetna om att det finns åtgärder som inte fått sin första renovering/underhåll ännu och att det exempelvis finns badrum som har ytskikt som missfärgats. Utifrån våra förutsättningar så prioriterar vi funktion före utseende. 

Inför varje år görs en budget och det avsätts en summa pengar för underhåll. Hur stor denna blir beror på olika förutsättningar. Underhållet är en prioriterad fråga och kan vi göra justeringar under året på grund av andra minskade kostnader så utökas underhållsbudgeten. 

Utfallet av hyresförhandlingarna är den enskilt största påverkan av underhållsbudgeten. Förhandlingar sker med Hyresgästföreningen. Våra kostnadsökningar varje år i form av taxeökningar, indexuppräkningar, löneökningar etc gör att våra intäkter behöver öka i minst samma takt. Om inte blir i förlängningen underhållet lidande. 

En vanlig missuppfattning är att det finns underhållsfonder där pengar som betalas in via hyran sparas för respektive fastighet och sedan kan plockas fram när det behöver underhållas. Denna möjlighet försvann på 90-talet och det finns inga riktade pengar per fastighet. Den totala summan pengar vi får varje år fördelas efter behov och prioriteringar. 

I underhållsbudgeten prioriterar vi olika typer av åtgärder; det som framkommer från vår hyresgästenkät som du som hyresgäst kan påverka, energibesparande åtgärder, stora reparationskostnader med flera. 

Vår långsiktiga målsättning är att ha väl underhållna fastigheter som skapar ett värde för dig som hyresgäst och för vår ägare.