Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Planerat underhåll

Underhåll som inte omfattas av det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet, t ex byte av vitvaror, badrumsrenoveringar, fönsterbyten, markarbeten, trapphusmålning, byte av utebelysning och ventilationsaggregat mm, planeras av vår projektavdelning. Åtgärderna prioriteras efter funktion, ålder, energibesparing, budget och de svar som framkommer i vår hyresgästenkät. 

Standardhöjande åtgärder 

När en åtgärd definieras som standardhöjande och en hyresjustering ska göras ska en förhandling ske med Hyresgästföreningen. För de vanligaste åtgärderna finns en förhandlad prislista som vi utgår ifrån. För andra åtgärder sker en dialog och förhandling om vilken hyresjustering åtgärden ska medföra. 

Exempel på standardhöjande åtgärder är byte av kök, fönster, lägenhetsdörrar mm. 

I vissa fall behöver vi ha ditt skriftliga godkännande för att få genomföra åtgärder. Detta är när en åtgärd överstiger en hyreshöjning om 100 kronor per månad. I de fall åtgärden understiger 100 kronor så ska vi som hyresvärd informera på överenskommet sätt.