Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Lägenhetsunderhåll

Underhåll av ytskikten i din lägenhet kallar vi lägenhetsunderhåll. Där ingår golv, väggar, målade köksluckor, snickerier och tak. Här tapetserar, målar eller byter vi ut delar. 

För studentlägenheter och på särskilda boenden finns lite avvikande regler. Dessa ser du längre ner. I lokaler erbjuder vi underhåll efter besiktning och när vi bedömer att det finns behov. 

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 

Du kan när som beställa det lägenhetsunderhåll som du själv kan styra över, så kallat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. I det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet ingår golv och väggar i dina bostadsrum samt målade köksluckor. Med bostadsrum menas de utrymmen du vistas i (där ingår inte våtutrymmen, klädkammare och förråd). I Boportalen ser du all information om underhållsstatusen i just din lägenhet

Beställ ditt lägenhetsunderhåll i Boportalen
I Boportalen beställer du enkelt och smidigt ditt lägenhetsunderhåll. Du kan även se tapet- kulör- och golvval som det finns att välja på. 

Logga in Boportalen

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen ett avtal om hur ofta du som hyresgäst har rätt att få lägenhetsunderhåll utfört, så kallade intervalltider. Beställer du underhåll när intervalltiden passerat ingår den i hyran.  

Vill du beställa lägenhetsunderhåll före intervalltiden passerat betalar du en tidigareläggningskostnad. Kostnaden beror på hur långt det är till att intervalltiden passerat samt vilket utrymme den avser. Du kan inte beställa tidigareläggning av parkettslipning då parkettgolvets totala livslängd förkortas vid varje slipning. 

Intervalltider 
• Vägg –  tapetsering 13 år 
• Vägg – målning 13 år
• Golvmatta – byte 20 år
• Parkett – slipning 20 år
• Köksluckor – målning 13 år 

Har du åtgärder i lägenheten som inte är genomförda sex år efter gällande intervalltider kan vi komma att kontakta dig för att säkerställa lägenhetens skick. 

Priserna för underhållet varierar från år till år beroende på nya avtal och indexregleringar. När en åtgärd är genomförd nollställs intervallperioden. I Boportalen ser du de årtal som gäller för din lägenhet. 

Möjlighet till underhåll efter en besiktning 

När du flyttar in i din lägenhet genomförs en besiktning. I besiktningsprotokollet kan det framgå att du har möjlighet att beställa underhåll i din nya lägenhet. För att få underhållet utfört behöver du aktivt göra en beställning inom 30 dagar från avtalsstart. 

Lägenhetsunderhåll för studentlägenhet 

När du flyttar in i en studentlägenhet får du erbjudande om att beställa målning där intervalltiden är passerad. Övriga åtgärder kan endast beställas om besiktningsmannen gett nedslag på ytskiktet vid slutbesiktningen. I studentlägenheter tillämpas inte tidigareläggning av lägenhetsunderhåll. 

• Vägg – målning 13 år (målas vita)
• Köksluckor – målning 13 år (målas vita)

Lägenhetsunderhåll för särskilda boenden 

När du flyttar in i ett särskilt boende kan du endast beställa de åtgärder besiktningsmannen gett nedslag på vid slutbesiktningen. På särskilda boenden tillämpas inte tidigareläggning av lägenhetsunderhåll. 

Fel på ytskiktet 

Om du upptäcker större generella fel i ytskikten på väggar eller golv kan du kontakta oss för en behovsbedömning. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga. Vid mindre fel på ytskikten gör du en serviceanmälan. 

Utföra nödvändigt underhåll eller reparation 

Växjöbostäder har alltid rätt att utföra underhåll och reparationer i din lägenhet om vi anser det nödvändigt. Det kan till exempel vara för att undvika sanitär olägenhet eller mer långtgående skador som kan äventyra fastighetens eller lägenhetens standard och funktion. 

Vid planering av större underhållsprojekt, försäljningar och ombildningar stoppas allt underhåll och endast nödvändiga reparationer utförs. Om ett sådant projekt är aktuellt får du information om det. 

Om du vill fixa själv i lägenheten 

Som hyresgäst får du göra en del i din lägenhet. För att du ska bli nöjd med resultatet och inte riskera att arbetet du gjort inte blir godkänt vid en besiktning den dag du flyttar ut, är det viktigt att arbetet är korrekt utfört. Det får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll. Tänk på att målade väggar inte får tapetseras och kulörvalen får inte vara extrema eller väldigt mörka. Kontakta oss om du är osäker på dina val och vad du själv får göra.