Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Påverka ditt boende

För oss är det viktigt att skapa ett hållbart boende. Vår boendemiljö ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. För att säkerställa att vi får en helhetsbild genomför vi varje år en enkät där du som är hyresgäst har möjlighet att berätta vad du tycker. Dina synpunkter är viktiga. Tillsammans kan vi skapa och arbeta för ett bättre boende. 

Enkäten är anonym vilket gör att vi inte kan ge återkoppling personligen. 

Som hyresgäst hjälper du oss att utveckla möjligheternas boende

Genom att regelbundet ta reda på vad du som hyresgäst tycker, lyssnar vi av förväntningar om ditt boende. I det arbetet ingår att ta hand om det som inte fungerar och att sprida goda exempel från ett område till ett annat, bland annat med hjälp av hyresgästenkäten.

Enkäten har delats ut sedan 2016. Från och med 2020 skickas entkäten digitalt till alla hyresgäster, via e-post eller sms. Om vi saknar dessa uppgifter skickar vi enkäten med vanlig post. Uppdatera dina kontaktuppgifter i Boportalen eller meddela Kundcenter.

Så använder vi svaren från enkäten

Genom resultatet och fritextsvaren kan vi identifiera vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi jämför även vårt resultat med andra fastighetsbolag i samma storlek. Genom att dela upp ansvarsområden tar vi del av alla fritextsvar som kommit in och låter även dessa guida oss i vad vi ska lägga fokus på det närmsta året.

Det som prioriteras kan till exempel vara:

  • Att flera hyresgäster har nämnt samma sak
  • Att trygghet och trivsel stärks i området
  • Att det är något som vi inte tidigare känt till och som vi nu får till oss

Det kan också vara så att du som hyresgäst lämnar många bra och kloka synpunkter men av olika anledningar blir de inte utförda.

De kan bero på många saker, som till exempel:

  • Åtgärden är av mer omfattande karaktär och kräver samarbete med externa aktörer
  • Det kan ligga ett underhåll planerat på sikt som gör att det drar ut på tiden