Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Trygga områden

Trygga områden

Trygghet är en av våra hjärtefrågor. Att du ska känna dig trygg i ditt område är en självklarhet och det jobbar vi med varje dag. Vår bostadssociala grupp utgör navet för detta arbetet. Om du upplever dig otrygg i området eller om något har inträffat och du störs av dina grannar är du välkommen att kontakta oss i den bostadssociala gruppen.

Bostadssociala gruppens arbete

Du kan komma i kontakt med vår bostadssociala grupp på vardagar kl 8-16 genom att ringa 0470-59 90 00 eller maila info@vaxjobostader.se. Förbered dig då på att ge oss information om dig, vilket typ av störning/otrygghet det gäller, vem/vilka som är inblandade, när, var och hur ofta detta har skett.

Gruppen följer upp alla händelser i våra bostadsområden. Ofta resulterar arbetet i ett möte med de individer som skapar otrygghet, där vi informerar dem om deras skyldigheter som hyresgäster. I andra fall leder arbetet till förbättringar i boendemiljön eller andra åtgärder. Bostadssociala gruppen har ett nära samarbete med Polisen och med kommunens olika funktioner som t.ex. Arbete och välfärd, Fältassistenter och Skolförvaltning. Samarbetet gör att vi kan hjälpa våra medmänniskor under dygnets alla timmar.

Bostadsmöten

För oss på Växjöbostäder är det viktigt att veta vad du som hyresgäst tycker om ditt bostadsområde. Därför anordnar vi regelbundet bostadsmöten i våra områden. Under ett bostadsmöte får du möjlighet att träffa personal från Växjöbostäder och ställa frågor som rör ditt område. Vi informerar om framtida planer och projekt. Vidare får du möjlighet att lyfta fram dina önskemål kring hur vi kan arbeta för att göra ditt bostadsområde ännu mer trivsamt och tryggt.

Trygghetsvandringar

Vi anordnar regelbundet trygghetsvandringar i våra områden. Under en trygghetsvandring går vår personal, tillsammans med dig som hyresgäst, igenom ett område för att uppleva det ur ett trygghetsperspektiv. Vi tittar tillsammans på belysning, buskage och om det finns några passager som kan upplevas otrygga. Syftet är att skapa tryggare miljöer, genom att tillvarata kunskaper och erfarenheter om olika platser. Upplever du att det finns platser i ditt kvarter som känns otrygga? Du kan kontakta bostadssociala gruppen för att möjliggöra en trygghetsvandring.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en del i detta arbete och en beprövad metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 % i områden som arbetar med Grannsamverkan.

Grannsamverkan är ett pilotprojekt i samråd med polisen, försäkringsbolag och Växjö kommun. Projektet omfattar två områden, Teleborg och Norr, med sammanlagt 207 hushåll. Området på Teleborg i södra delen av Växjö består av del av Raskens väg och Blidens väg. Området på Norr omfattar Framnäsvägen och Prebendevägen.

Syftet med grannsamverkan är att öka uppmärksamheten och därigenom minska risk för inbrott och skadegörelse. Villkoret för att delta i projektet är att man lovar hålla lite koll på sitt område och larma antingen oss eller polisen, beroende på allvaret, om man ser att något är trasigt, skumt/misstänkt eller upplever allmän otrygghet. Vår förhoppning är att projektet ger positiva resultat och med tiden kan utökas till andra delar av Växjöbostäders bostadsområden.

Huskurage: Våga visa omtanke om dina grannar

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Därför har Växjöbostäder ett samarbete med Huskurage – ett initiativ med devisen: en dörrknackning kan rädda liv.

Våld i nära relation klassas idag som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våldet som oftast sker i hemmet. Stället som borde vara den tryggaste platsen på jorden. I nästan alla fall av våld i nära relationer finns grannar som förstått, hört och sett - men inte gjort någonting.

Vad kan du göra? Huskurage är gratis – men att inte agera kan kosta liv. Var uppmärksam och lyhörd. Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas.

Du kan hjälpa en granne genom att:

  • ring på dörren och fråga hur det står till  
  • vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne
  • ring polisen (vid akuta situationer kontakta alltid polisen, tel 112)

Kameraövervakning

För att förebygga brott använder vi övervakningskameror i vissa av våra fastigheter. Kamerabevakning används för att kunna bidra till ökad trygghet i de fall andra åtgärder inte har hjälpt.

För mer information, läs mer här > Kamerabevakning (öppnas i nytt fönster)