Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Snöröjning och halkbekämpning

Under vintersäsongen är vi många som jobbar med att öka framkomligheten i Växjö. Det är ett systematiskt arbete som görs utifrån bestämda prioriteringar. Nedan kan du läsa om vem som har ansvar för vad och hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning i våra kvarter.   

Vem gör vad?  
Snöröjning och halkbekämpning runt Växjöbostäders hus sköts av vår markentreprenör Peab. De ser till att göra framkomliga vägar till parkeringar, miljöstugor och tvättstugor. De röjer och skottar också snö vid entréer och även vid vissa kommunala trottoarer i anslutning till våra fastigheter. Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar dygnet runt. Det gör vi för att snabbt ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning. Under vintersäsongen utförs även översyn av istappar och snö på platta tak genom ronderingar.    

Växjö kommun sköter snöröjning och halkbekämpning vid övriga trottoarer och kommunala vägar som gator, torg, gång- och cykelvägar. Mer information om snöröjning i vår kommun kan du läsa om här.

Hur prioriterar vi?  
All snö och is går inte att bekämpa på en och samma gång. Därför har vi delat upp våra områden i två prioriteringsklasser:  

1. Samhällsfunktioner 
Vägar för samhällsfunktioner som äldreboende, serviceboende, vårdcentralen, förskolor, affärer  

2. Familjebostäder  
    2.1. Trafikerade ytor i våra områden   
    2.2. Mindre vägar 

Handskottning sker parallellt med snöröjning vid  
1. Handikappramper, utrymningsvägar, trappor i fält, loftgångar, entréer 

2. Källartrappor, bommar, cykelställ  

Samhällsfunktioner har högsta prioritet och snöröjs samt halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med våra familjebostäder där trafikerade ytor prioriteras och därefter mindre vägar. Parallellt sker handskottning. Om det snöar väldigt mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan fortsätta med prioritet 2. Normalt rycker vi ut efter avslutat snöfall om minst 3 cm.  

När snöröjs mitt kvarter?  
Turordningen för våra kvarter sker utifrån jämnt eller ojämnt veckonummer och gäller för gemensamma ytor. Kvarter som tas om hand sist den jämna veckan - tas om hand först den ojämna veckan. För de kvarter som ligger i mitten av turordningen blir det ungefär detsamma oavsett vilket veckonummer det är.  

När halkbekämpas mitt kvarter? 
Halkbekämpningen sker efter snöröjning. Tidsåtgången för snöröjning beror på vilket väderförhållande som råder. Snöhögar placeras så att de inte är i vägen för fordon. Vi gör alltid vårt allra bästa för att säkerställa säkerheten för dig som hyresgäst. 

Sandupptagning på våren 
Under våren sker sandupptagning. Sanden ska vara upptagen till den 30 april eller när vädret tillåter. När detta sker informeras genom skyltning i det aktuella området. 

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta Kundcenter på 0470-59 90 00 eller mejla info@vaxjobostader.se