Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Snöröjning och halkbekämpning

När snö eller rejäl halka kommer ställer du dig kanske frågan om hur vinterberedskapen fungerar och hur detta påverkar och prioriteras i ditt bostadsområde. 

Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar dygnet runt. Det gör vi för att snabbt ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning. Under vintersäsongen utförs även översyn av istappar och snö på platta tak genom ronderingar.  

Snöröjning och halkbekämpning på våra fastigheter sköts via vår entreprenör Peab. Snöröjning och halkbekämpning av kommunala vägar är det Växjö kommun som sköter.  

Trottoarer vid ditt bostadsområde
Som fastighetsägare ombesörjer vi även snöröjning av vissa kommunala trottoarer i anslutning till våra områden.

Övriga trottoarer ansvarar Växjö kommun för. Mer information om snöröjning i vår kommun kan du läsa om här.

Så prioriterar vi
Samhällsfunktioner såsom äldreboende, serviceboende, vårdcentralen, förskolor och affärer har högsta prioritet och snöröjs och halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med våra familjebostäder där trafikerade ytor tas om hand först och därefter mindre vägar. Parallellt sker handskottning. Om det snöar väldigt mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan fortsätta med prioritet 2. Normalt rycker vi ut efter avslutat snöfall om minst 3 cm. 

1. Samhällsfunktioner

  • Vägar för samhällsfunktioner som äldreboende, serviceboende, vårdcentralen, förskolor, affärer 

2. Familjebostäder 

  1. Trafikerade ytor i våra områden  

  2. Mindre vägar 

Handskottning sker parallellt med snöröjning vid

  1. Handikappramper, utrymningsvägar, trappor i fält, loftgångar, entréer

  2. Källartrappor, bommar, cykelställ 

I vilken ordning våra olika kvarter tas om hand sker efter en fast turordning utifrån jämnt eller ojämnt veckonummer och gäller för gemensamma ytor. Kvarter som tas om hand sist den jämna veckan tas om hand först den ojämna veckan. För de kvarter som ligger i mitten av turordningen blir det ungefär detsamma oavsett vilket veckonummer det är. 

Halkbekämpningen sker efter snöröjning. Tidsåtgången för snöröjning beror på vilket väderförhållande som råder. Snöhögar placeras så att de inte är i vägen för fordon. Vi gör alltid vårt allra bästa för att säkerställa säkerheten för dig som hyresgäst. 

Sandupptagning på våren 
Under våren sker sandupptagning. Sanden ska vara upptagen till den 30 april eller när vädret tillåter. När detta sker informeras genom skyltning i det aktuella området. 

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta Kundcenter på 0470-59 90 00 eller mejla info@vaxjobostader.se