Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Parkering

Inom våra områden finns olika typer av parkeringsplatser där olika regler gäller. Kontrollera alltid parkeringskylten i det område du parkerar för rätt information. Fråga oss på Växjöbostäder om du är osäker vad som gäller. I vissa av våra områden finns laddstolpar. 

”Öppen” parkering

Här menas parkeringsplats som inte är numrerad eller märkt med specifik skyltning. För denna typ av parkering finns oftast krav på p-tillstånd, alternativt är de tidsbegränsade.

Besöksparkering

 • Denna typ av parkering är i stort sett uteslutande tidsbegränsad eller avgiftsbelagd.
 • På avgiftsbelagd parkering kan du välja att betala avgiften via sms, app eller talsvar. Följ instruktion på aktuell p-plats.
 • På tidsbegränsad plats kan du parkera den tid skyltning medger.

Hyrd parkering

 • Kan både vara en parkeringsplats, ett garage eller en carport
 • För kontraktsvillkor, se ditt kontrakt.
 • Samtliga parkeringsplatser beräknas bli uthyrningsbara under 2019. Läs mer om uthyrningen här.
 • Parkeringsplats/garage/carport är till för bilen, inget annat. Det är inte tillåtet att använda det för förvaring eller för att utföra arbeten som kan medföra brandrisk. För enklare arbeten, bilvård och biltvätt finns lösningar i de flesta områden, se längre ner på denna sida. 

Parkering för rörelsehindrad

För parkering som är skyltad för rörelsehindrade behöver du ha ett giltigt p-tillstånd för rörelsehindrad.

Parkering på innergård

 • På ytor som inte är skyltade/märkta som parkering, t.ex. på innergårdar gäller parkeringsförbud.
 • Vid av/på – lastning av otympligt gods på innergård vid flyttning och liknande sker undantag från parkeringsförbudet.
 • Vid tillfällig parkering i samband med av/på – lastning sker detta endast på hårdgjord yta i anslutning till entréer.
 • Fordon ska köras ut direkt efter avslutad lastning/lossning så att utryckningsfordon m.m. inte hindras. Undantaget slutar gälla vid inaktivitet kring fordonet.

Parkeringsbevakning

 • I våra bostadsområden finns parkeringsbevakning att tillgå.
 • I varje område finns en skylt med telefonnummer vid infart från gatan (i vissa fall även vid annan parkeringsskyltning i området). Numret ringer du för att anmäla felparkerat fordon inom bostadsområdet.

Cyklar

 • Plats för cyklar ser olika ut i våra områden, generellt finns dessa i huvudbyggnad, fristående byggnad eller utomhus med/utan skärmtak.
 • För allas trevnad är det viktigt att du som hyresgäst endast förvarar cykel på dessa platser.

Bilvårdsplats

 • Endast boende i bostadsområdet får använda bilvårdsplatsen.
 • Parkering är förbjudet på bilvårdsplatsen.
 • Endast bilvård för personbilar och lättare/mindre fordon får utföras på platsen.
 • Bilvårdsplatsen får endast användas för servicearbeten av lättare karaktär, såsom däckbyte, påfyllning vätskor, städning/rengöring invändigt och liknande.
 • Byte av motorolja eller målning/lackering får ej utföras.
 • Fordon ska flyttas från platsen direkt efter utfört arbete.
 • Olja, kylarvätska eller andra kemikalier får inte tömmas ut i avloppsbrunn eller lämnas på platsen.

När du är klar:

 • Flytta fordonet från platsen
 • Gör rent efter dig

Vänligen respektera reglerna, vid misskötsel kommer bilvårdsplatsen att stängas.

Biltvätt

 • Endast boende i bostadsområdet får använda tvättplatsen.
 • Parkering är förbjudet på tvättplatsen.
 • Endast personbilar och lättare/mindre fordon får tvättas.
 • Tvättplatsen öppen 1 maj - 1 november. Under perioden får platsen endast användas för tvättning/rengöring av fordon. Fordon ska flyttas från platsen direkt efter utförd tvättning/rengöring.
 • Tvättplatsen är stängd 2 november – 30 april. Under perioden får platsen endast användas för servicearbeten av lättare karaktär, såsom däckbyte, påfyllning vätskor, städning invändigt och liknande.
 • Byte av motorolja eller målning/lackering får ej utföras.
 • Fordon ska flyttas från platsen direkt efter utfört servicearbete.
 • Olja, kylarvätska eller andra kemikalier får inte tömmas ut i avloppsbrunn eller lämnas på platsen.
 • Miljöanpassade bilvårdsprodukter ska användas.

När du är klar:

 • Stäng av vattnet
 • Lås in slangen
 • Flytta fordonet från platsen
 • Gör rent efter dig

Vänligen respektera reglerna, vid misskötsel kommer tvättplatsen att stängas.

Laddstolpar

 • Finns i kv Skärvet, Pilgrimmen, Arken och Docenten.
 • Det är du som hyresgäst som betalar för elen.