Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Parkering

Inom våra områden är parkeringsplatserna förhyrda och besöksparkering avgiftsbelagd. Kontrollera alltid parkeringskylten i det område du parkerar för rätt information. Fråga oss på Växjöbostäder om du är osäker vad som gäller. 

Besöksparkering

Denna typ av parkering är avgiftsbelagd. Du kan välja att betala avgiften via sms, app eller talsvar. Följ instruktion på aktuell p-plats.

Hyrd parkering

 • Kan både vara en parkeringsplats, ett garage eller en carport
 • För kontraktsvillkor, se ditt kontrakt.
 • Samtliga parkeringsplatser har månadsavgift som aviseras på hyresavin. Läs mer om avgifterna här.
 • Parkeringsplats/garage/carport är till för bilen, inget annat. Det är inte tillåtet att använda det för förvaring eller för att utföra arbeten som kan medföra brandrisk. För enklare arbeten, bilvård och biltvätt finns lösningar i de flesta områden, se längre ner på denna sida. 

Parkering för rörelsehindrad

För parkering som är skyltad för rörelsehindrade behöver du ha ett giltigt p-tillstånd för rörelsehindrad. Dessa platser är tidsbegränsade, se skyltningen.

Laddstolpar

Finns i kv Skärvet, Pilgrimmen, Arken, Saturnus och Tunnlandet.
Det är du som hyresgäst som betalar för laddplatsen.

Parkering på innergård

 • På ytor som inte är skyltade/märkta som parkering, t.ex. på innergårdar gäller parkeringsförbud.
 • Vid av/på – lastning av otympligt gods på innergård vid flyttning och liknande sker undantag från parkeringsförbudet.
 • Vid tillfällig parkering i samband med av/på – lastning sker detta endast på hårdgjord yta i anslutning till entréer.
 • Fordon ska köras ut direkt efter avslutad lastning/lossning så att utryckningsfordon m.m. inte hindras. Undantaget slutar gälla vid inaktivitet kring fordonet.

Parkeringsbevakning

 • I våra bostadsområden finns parkeringsbevakning att tillgå.
 • I varje område finns en skylt med telefonnummer vid infart från gatan (i vissa fall även vid annan parkeringsskyltning i området). Numret ringer du för att anmäla felparkerat fordon inom bostadsområdet.

Cyklar

 • Plats för cyklar ser olika ut i våra områden, generellt finns dessa i huvudbyggnad, fristående byggnad eller utomhus med/utan skärmtak.
 • För allas trevnad är det viktigt att du som hyresgäst endast förvarar cykel på dessa platser.

Bilvårdsplats

 • Endast boende i bostadsområdet får använda bilvårdsplatsen.
 • Parkering är förbjudet på bilvårdsplatsen.
 • Endast bilvård för personbilar och lättare/mindre fordon får utföras på platsen.
 • Bilvårdsplatsen får endast användas för servicearbeten av lättare karaktär, såsom däckbyte, påfyllning vätskor, städning/rengöring invändigt och liknande.
 • Byte av motorolja eller målning/lackering får ej utföras.
 • Fordon ska flyttas från platsen direkt efter utfört arbete.
 • Olja, kylarvätska eller andra kemikalier får inte tömmas ut i avloppsbrunn eller lämnas på platsen.

När du är klar:

 • Flytta fordonet från platsen
 • Gör rent efter dig

Vänligen respektera reglerna, vid misskötsel kommer bilvårdsplatsen att stängas.