Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Kom igång med ditt internet på Campus

Information i english, se below

För att få tillgång till internet behöver du aktivera och välja ditt internet.

Aktivera ditt internet

►Kom igång med ditt internet guide (pdf öppnas i nytt fönster)

Kom igång med ditt internet. Följ nedan enkla steg för att komma igång. 

1. Anslut till din switch eller ditt bredbandsuttag.

I din bostad har du antingen ett bredbandsuttag vid ytterdörren eller en switch som kan vara monterad på en vägg eller i ett mediaskåp. Anslut din dator direkt till valfritt uttag med en nätverkskabel.

TIPS! Om du inte har möjlighet att koppla in en nätverkskabel kan du koppla in din router och ansluta din enhet trådlöst.

2. Beställ tjänster

 1. Öppna en webbläsare och gå till sidan www.wexnet.net. Välj Tjänster och priser i menyn längst upp på sidan. Klicka på Internet. Klicka på Läs mer vid den leverantör du vill ha.
 2. Vill du beställa tjänsten klickar du på Beställ. Du kan enkelt gå tillbaka för att läsa mer om andra tjänster.
 3. För att välja internet som ingår i hyran, beställ Junet 10/10 Mbit/s 0 kr. 
 4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i de olika stegen i beställningsguiden.
 5. En bekräftelse visas på din beställning. Titta igenom uppgifterna så att de stämmer innan du bekräftar.

3. Stäng av din dator/router

Till sist stänger du av din dator/router helt och startar sedan upp den igen efter cirka tio minuter.


Om du får problem, gör så här:

 1. Har du problem att registrera dig i guiden "Kom igång med ditt Internet", kontakta Wexnet info@wexnet.se | 0470 70 33 33 | Mån–fre: kl 08.00–17.00
 2. Har du registrerat dig och valt internet som ingår i hyran, kontakta Junet 010-220 12 20
 3. Har du valt annan leverantör med högre hastighet, kontakta den du valt som leverantör

TIPS! Du kan alltid logga in på Wexnets Mina sidor för att få en överblick över dina tjänster samt se alternativen för att säga upp eller byta tjänsteleverantör.


Information in english: 

 Activate and choose the speed of your internet connection.

Activate your internet

Get started with your internet. Follow the simple steps below to get started.

► Getting started with your internet - (pdf opens in new window).

1. Connect to your switch or broadband socket

In your home you have either a broadband socket at the front door or a switch that may be mounted on a wall or inside a media cabinet. Connect your computer directly to any socket using an ethernet cable.

TIP! If you can’t connect an ethernet cable, try connecting your router and then connecting your device wirelessly.

2. Order services

 1. Open a web browser and enter the address www.wexnet.net. Select “Tjänster” (Services) and “priser” (prices) from the menu at the top of the page. Click on Internet. Click “Läs mer” (Read more) for the supplier you want.
 2. To order the service, click “Beställ” (Order). You can easily go back to learn more about other services.
 3. To choose internet service included in the rent, order Junet 10/10 Mbit/s 0 kr.
 4. Fill in the information requested in the various steps of the order guide.
 5. You will then receive a confirmation of your order. Read through the information to check it is correct before you confirm.

3. Shut down your computer/router

Finally, shut down your computer/router completely and then restart it after about ten minutes.

Then you can connect your router to the switch or broadband socket.


If you have any problems with the connection, då the following:

 1. If you have problems registering in the guide "Get started with your Internet", contact Wexnet info@wexnet.se | 0470 70 33 33 | Mon – Fri: 08: 00-17: 00
 2. If you have registered and chosen internet which is included in the rent, contact Junet support@junet.se | 010-220 12 20 | Weekdays 08-22 (Weekends and holidays 09-22)
 3. If you have chosen another supplier at a higher speed, contact the one you have chosen as a supplier

TIP! You can always log in to Wexnets “Mina sidor” (My pages) to get an overview of your services and see the options for cancelling or changing your service provider.