Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Inre underhåll

Med inre underhåll menas lägenhetens ytskikt. Där ingår golv, väggar, tak och köksluckor. Här antingen tapetserar, målar eller byter vi ut delar. Du kan själv bestämma över underhållet i dina bostadsrum enligt riktlinjerna. Undantagna från inre underhåll är klädkammare, förråd samt våtutrymmen såsom WC, badrum, duschrum och tvättrum i lägenheten.

Vi har tydliga riktlinjer avseende underhåll i lägenheten. För studentlägenheter och på särskillda boenden finns lite avvikande regler. Dessa ser du längre ner. I lokaler erbjuder vi underhåll efter besiktning och när vi bedömer att det finns behov.

Vi ser nu över rutinerna för inre underhåll och återkommer med mer information under hösten 2020.

Intervalltider för lägenheter

Vägg tapetsering 13 år
Vägg - målning 13 år
Golvmatta - byte 20 år
Parkett - slipning 20 år
Köksluckor - målning 13 år

Har du åtgärder i lägenheten som inte är genomförda sex år efter gällande intervalltider kan vi komma att kontakta dig för att säkerställa lägenhetens skick.

Intervalltider för studentlägenheter

När du flyttar in i en av våra studentlägenheter får du erbjudande om att beställa målning där intervalltiden är passerad. Vi skickar inte ut erbjudande som för lägenheter. Övriga åtgärder kan endast beställas om besiktningsmannen gett nedslag på ytskiktet vid slutbesiktningen. I studentlägenheter tillämpas inte tidigareläggning av inre underhåll.

Vägg - målning vita 13 år
Köksluckor - målning vita 13 år

Intervalltider för särskilt boende

När du flyttar in i ett av våra särskillda boenden kan du endast beställa de åtgärder besiktningsmannen gett nedslag på vid slutbesiktningen. På särskilda boenden tillämpas inte tidigareläggning av inre underhåll.

Tidigarelägga underhåll

Du som bor i en familjelägenhet kan när som helst under året beställa tidigareläggning av underhåll för nedanstående åtgärder:

  • Vägg - tapetsering
  • Vägg - målning
  • Golvmatta - byte
  • Köksluckor - målning

Kostnaden för tidigareläggning beror på hur långt det är till intervalltiden samt samt vilket utrymme den avser. Vi tar ut en avgift på 450 kr för beställning av tidigareläggning.

Priserna för underhållet varierar från år till år beroende på nya avtal och indexregleringar. När en åtgärd är genomförd nollställs intervallperioden.

Något som inte stämmer? Vi kan göra en behovsbedömning

Om du upptäcker något fel i ytskikten på väggar, tak eller golv kan du kontakta oss för en bedömning. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga.

Kommer du under nästkommande år få erbjudande om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll ber vi dig vänta med anmälan till dess.

Eget utförande av åtgärder

Vill du på egen hand utföra arbeten i din lägenhet så är detta tillåtet. Det ska då utföras fackmannamässigt och får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll. Till exempel får inte målade väggar tapetseras eller kulörvalen vara extrema eller väldigt mörka. Kontakta oss om du är osäker på dina val och åtgärder.

Vår rätt att genomföra underhåll

Växjöbostäder har alltid rätt att utföra underhåll och reparationer i din lägenhet om vi anser det nödvändigt. Det kan till exempel vara för att undvika sanitär olägenhet eller mer långtgående skador som kan äventyra fastighetens eller lägenhetens standard och funktion.

Vid planering av större underhållsprojekt, försäljningar och ombildningar stoppas allt underhåll och endast nödvändiga reparationer utförs. Om ett sådant projekt är aktuellt får du information om det.


Underhåll eller reparation? Under Frågor och svar kan du läsa mer om vad som är vad. Sök på underhåll så hittar du svaren.