Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

El- och vattenförbrukning

De flesta av våra lägenheter har mätare som gör att du betalar för den el och det vatten du förbrukar. I vissa lägenheter ingår båda två medan i andra lägenheter så betalas bara elen separat. Vad som gäller där du bor hittar du i informationen under Område här på hemsidan.

El

Om elen inte ingår i hyran betalar du för den el du förbrukar samt en elnätsavgift. Elnätsavgiften betalas till Växjö Energi och förbrukningen betalar du till den elleverantör du valt. Om du inte gör ett aktivt val blir Bixia din elleverantör. 

Vatten

Om du har indiviudell mätning av vatten betalar du för den faktiska förbrukningen i efterskott. Det innebär att det du förbrukar i januari hamnar på hyresavin för mars. Du kan därför få en faktura på vattnet även efter att ditt hyresavtal har upphört. 

Priser för kall- och varmvatten förhandlas årsvis med hyresgästföreningen.

Priser för 2022 är följande:

kallvatten: 20,40 kr/kbm inkl. moms
varmvatten: 58,74 kr/kbm inkl. moms


Har du fått en ny blandare installerad?

Vi installerar energieffektiva blandare som har lägre vattenflöden än de traditionella alternativen, men är likväl utformade för att erbjuda bibehållen komfort och funktion.

Vid våra ny- och ombyggnationer av lägenheter ska vi efterleva Boverkets byggregler som avser energihushållning. Utöver detta arbetar vi tillsammans inom Allmännyttan med målsättningen att energieffektivisera vårt bestånd med 30 procent från 2008 till 2030.

I takt med att nya byggnader blivit mer välisolerade och utrustats med energieffektiva ventilationssystemen har energianvändningen kopplad till varmvattenförbrukning blivit allt viktigare att minimera. Vi installerar därför energieffektiva produkter när det kommer till bland annat nya tvättställs-, köks- och duschblandare i våra lägenheter. Dessa produkter har i regel lägre vattenflöden än de traditionella alternativen, men är likväl utformade för att erbjuda bibehållen komfort och funktion.