Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

Så sköter du om din häck

I samtliga av våra hyresavtal där du som hyresgäst har en egen täppa, uteplats eller odlingslott ombesörjer du själv skötseln, där ingår även skötsel av en eventuell häck. Vi som hyresvärd står alltid för utbyte av växtmaterial, men så snart växten är planterad övergår skötselansvaret till dig som hyresgäst.

För att underlätta har vi här tagit fram tips och råd som hjälper dig att sköta häcken på bästa sätt.

Höjder och bredder

För att våra områden ska upplevas som trevliga och trygga för alla ska inte häcken avvika i höjd från övriga häckar i området.

 • Höjden ska vara 1,0–1,5 m
 • Häckar som ligger i korsning mot kommunal gatan, är maxhöjden 80 cm enligt kommunens riktlinjer (Se bilaga från kommunen).
 • Häcken får heller inte inkräkta för mycket på parkeringar, kör-, gång- och cykelbanor inne i området.
 • En tumregel är att häckar inte ska vara bredare än ca 30 cm ut från stammen, på den sidan som den angränsar till gemensamhetsytan.

Beskärning, häckklippning

 • Häckar kan vara friväxande eller som klippt häck. En häck i våra områden avses att hållas klippt.
 • Klippning bör ske två gånger per år. Den första klippningen sker generellt innan midsommar och den andra kompletterande klippningen bör ske i augusti för att häcken ska hålla en fin form.
 • Har häcken blivit högre än maxhöjden, är juli-september bästa tiden att göra större ingrepp utan att den kommer till skada. Detta gäller framförallt avenboken.
 • Blommande häckar kan klippas så nära midsommar som möjligt, för att ta del av blomningen. Dock är en klippt häck inte avsedd att ha för blomningens skull.
 • En vintergrön häck, exempelvis en tujahäck, bör inte klippas så att den bruna delen på grenen nås. Då har de svårt att reparera sig och sätta nya skott därifrån. Du riskerar att få ett ”hål” i häcken vid för hård beskärning.
 • Det är extra viktigt undvika att en vintergrön häck förväxer sig.

Trädgårdsavfall

 • Inget trädgårdsavfall får läggas i miljöhusen. Du ansvarar för att transportera avfallet till kommunens anläggning Norremark eller Häringetorp. Några bostadsområden är försedda med så kallade trädgårdsfållor, där du kan slänga trädgårdsavfall.
 • Viktigt är om du har en eller flera växter som Naturvårdsverket har listat som invasiva, behöver du omedelbart ta bort detta från din täppa. Här kan du läsa mer om vilka växter det gäller och hur du ska hantera dessa (länk till SSAMs webbplats) 
 • Inga häckplantor som Växjobostäder har planterat är klassade som invasiva.
 • Dessa arter är inte godkända att slänga i våra trädgårdsfållor.

Föryngring

Häckar och buskar blir med åren gamla och tappar då ofta sin form, som grova grenar utan löv, eller mindre blomning, färre antal blad osv. Det kan då vara bra att föryngra sig häck. Att föryngra sin häck innebär att du klipper ner häcken enda ner till basen och lämnar ca 15 cm stubbe. Från stubben kommer sedan nya skott, som är fulla med nya fina blad och blommor. Det kan ta några år innan busken har återfått sin gamla höjd, men det brukar röra sig om max två till tre växtsäsonger. Häckväxter som i sin ursprungliga form är träd, kan man inte göra detta med. Det gäller alla barrväxter samt exempelvis bok och avenbok. I bifogad lista kan du se vilka arter som du kan föryngra.

 • Föryngring sker antingen på vårvintern (feb/mars) eller på försommaren (maj/juni).
 • Klipper du ner häcken på vårvintern kommer du att missa en eventuell blomning, häcken kommer då att hinna växa mer under säsongen.
 • Klipper du ner häcken på försommaren, så får du ta del av årets eventuella blomning, häcken kommer då inte hinna växa lika mycket på höjden det året.

Gödsling, vattning och ogräsrensning

Alla häckar behöver omvårdnad för att vara livskraftiga. Har du en nyplanterad häck behöver du därför vattna regelbundet vid torrperioder, extra viktigt är detta första växtsäsongen efter att häcken har planterats:

 • vattna cirka en gång i veckan trots regnperioder.
 • under torrperioder kan du behöva vattna din nyplanterade häck ca två gånger i veckan.
 • det är främst under första växtsäsongen växten stabiliserar sig.

När vi ersätter eller kompletterar häckplantor görs detta på hösten. Anledningen till det är:

 • mindre risk för torka i samband med plantering.
 • rötterna hinner etablera sig något innan invintring sker.
 • häckplantorna blir bättre förberedda inför kommande vår- och sommartorka samt mindre risk att få döda häckplantor trots bevattning regelbundet.

När växterna är etablerade, såsom gamla häckar behövs oftast enbart stödbevattning vid längre torrperioder. Det kan vara bra att veta om häcken du har, har ett stort eller medelstort behov av vatten, se bifogad lista. Den kan ge dig en indikation på hur ofta du kan behöva bevattna din häck.

 • en häck med medelstort vattenbehov kan vänta längre under torrperioder  
 • en häck med stort vattenbehov behöver bevattnas inom snar framtid under torrperioder

Det är bra att varje år ge häcken gödsel på våren (april/maj).

 • Den bästa gödningen är oftast naturgödsel om inget annat anges för arten.
 • Naturgödsel ger alla de näringsämnen som häcken behöver och förnyar också jordens möjlighet att hålla kvar vattnet längre.
 • Använder du dig av konstgödsel (NPK) är det viktigt att du vattnar ner konstgödseln i samband med detta.

Under hela växtsäsongen kommer även andra växter att vilja konkurrera med vattnet och näringen som du ger till din häck.

 • Det kommer upp ogräs under häcken.
 • Förutom att ogräs gör att det ser ovårdat ut konkurrerar det också med näringen och kommer på sikt att försvaga din häck.
 • Är häcken nyplanterad är det extra viktigt att hålla ytan under fri från ogräs, eftersom häcken behöver all näring den kan få för att kunna etablera ett stabilt rotsystem.
 • Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både din hälsa och miljön negativt.

Olika arter i beståndet

 • I dagsläget har Växjöbostäder ca 25 olika häckarter. Valet av häckväxt styrs av jord, läge, sol, erfarenheter och marknadens trender.
 • I vissa områden finns det många olika arter inom samma kvarter och inom andra områden består häckvalet av en monokultur. När vi behöver byta ut en hel häck eller häckar i ett helt område utgår valet från ovan och vi eftersträvar numera monokulturer per kvarter för att få en enhetlighet samt förenkla skötseln.
 • Vi utgår från växtval som vi ser är tåliga för platsen och så lättskött som möjligt för dig som hyresgäst. Gäller det utbyte av enstaka häckplantor i en befintlig häck ersätts givetvis det med samma planta som i övriga häcken.

Byta ut plantor

 • Vi byter ut häckplantor som är helt döda och häckar eller häckplantor som bedöms inte kommer att överleva.
 • Har du som hyresgäst en häckplanta eller häck som du bedömer är dålig, anmäl detta till vårt kundcenter så kommer en kunnig person ut och gör en bedömning.
 • I första hand kommer du som hyresgäst i dialog med oss få tips på hur man kan få bättre tillväxt utifrån art och ålder, hjälper inte detta efter kommande växtsäsong tittar vi vidare på åtgärder som passar just för din häck.
 • I vissa fall, kan häckar i ett helt bostadsområde bedömas behöva bytas ut, då bedrivas det som ett eget projekt.
 • Du som hyresgäst får inte på eget bevåg byta ut din häck. Allt utbyte sker i dialog med oss som hyresvärd.

Uppföljning av skötsel

Det är viktigt för oss att våra områden upplevs som trevliga och välskötta. Vi följer därför upp hur du som hyresgäst tar hand om din täppa, uteplats eller odlingslott.

 • Om det finns brister i skötseln, tar vi kontakt med vederbörande och påbörjar en dialog.
 • Omtanke för varandra är bra. Om du ser att din granne helt plötsligt slutar sköta sin täppa, meddela oss så kan vi komma i kontakt med grannen för att se om vi kan hjälpa till med något.