Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Vanliga studentfrågor

Du kanske har något du undrar över? Här följer några vanliga frågor vi brukar få.

 • Rökfri och pälsdjursfri boendemiljö

  Växjöbostäder erbjuder idag rökfria boenden i flera olika områden. I en del av dessa är det heller inte tillåtet att ha pälsdjur. 

  Ett rökfritt boende hos Växjöbostäder innebär att det inte är tillåtet att röka i lägenheter, på balkonger, uteplatser, i gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstugor eller i den direkt närmiljön av fastigheten. 

  Hyresgäster som bor i våra rökfria eller rök- och pälsdjursfria områden ansvarar även för att besökare visar hänsyn och följer de här reglerna. Det gäller även vid andrahandsuthyrning. 

  Rökfria boenden: 
  Kv Alabastern - Nydalavägen 4 
  Kv Arken, Öster - Serafimervägen 3, 5 och 7 
  Kv Blåsbälgen, Teleborg - Smedsvängen 11-17 
  Kv Gasklockan, Söder - Spaljégatan (delvis rökfritt) 
  Kv Minnet, Väster - Anteliigatan 1 och 3 
  Kv Portvakten, Öster - Sigfridsvägen 21-37 
  Kv Skärvet, Söder - Södra Järnvägsgatan 24 
  Kv Vallen, Söder - Sjövallavägen 16 - 20 

  Rök- och pälsdjursfria boenden: 
  Kv Äpplet, Öster - Sandviksvägen 23 
  Kv Vallan, Sandsbro - Skidsvängen 2-14 

 • När tar ni upp sanden på våren?

  Sanden ska vara upptagen till den 30 april eller när så vädret tillåter. När detta sker informeras genom skyltning i det aktuella området. 

  sand, sandning, sandupptagning, ta bort sand

 • Vad innerbär presumtionshyra? Och vilka lägenheter har det?

  Presumtionshyra innebär att hyran är ”låst” för hyresjusteringar, utöver årlig hyresförhandling, för 10 eller 15 år och då får vi, enligt lag, inte göra några hyresjusteringar utöver dessa. Följande adresser har presumtionshyra. Här finner du också när presumtionshyran går ut:

  Pär Lagerkvists väg 11 D-I:                                 2029-01-01
  Hjalmar Petris väg 2:                                           2020-05-01
  Furutåvägen 43 A-E:                                           2030-03-01
  Ljungfällevägen 2-4:                                            2028-02-01
  Anteliigatan 1-5:                                                  2028-04-01
  Sigfridsvägen 21:                                                2028-04-01
  Sigfridsvägen 23-37:                                           2030-03-01
  Smedsvängen 11-17:                                          2019-07-01
  Smedsv. 5, lgh 0100+0103:                                2029-01-01
  Sjövallavägen 43-51:                                          2022-03-01
  Borgmästaregatan 26:                                        2021-09-01 
  ​N. Esplanaden 15 C, lgh 0101                            2034-02-01
  N. Esplanaden 15 D, lgh 0101                            2034-02-01                        
  ​N. Esplanaden 15 E, lgh 0101                            2034-02-01
  Studentstigen 2 A, lgh 0101-0106                      2034-02-01
  Studentstigen 2 B, lgh 0101                               2034-02-01
  ​Emil Lindells väg 18 A, lgh 0206, 0406              2034-02-01

  presumtionshyra, presumtion, hyra, fast hyra, hyreshöjning, höja hyran

 • Hur bokar jag tvättid?

  Tvättbokningen ser olika ut i olika områden. Vissa områden har bokningsbrickor, tvättlås eller en manuell bokningslista och andra områden har bokning via en app eller Mina sidor. Du kan utläsa om du kan boka din tvättstuga digitalt under områdesinformation här på hemsidan. 

  För att boka via appen Aptus laddar du ner den till din telefon, fyller i adressen http://app.vaxjobostader.se/bookingservice/bookingservice.svc/ och anger samma användarnamn och lösenord som du har till Mina sidor.

  tvätt, tvättid, boka tvättid, boka tvätt, tvätta

 • Var kan jag förvara barnvagnen?

  På grund av säkerheten är det viktigt att inte förhindra framkomligheten i trapphus med barnvagnar eller andra föremål. I alla våra trapphus finns barnvagnsförråd där barnvagnen kan förvaras om du inte vill förvara den i lägenheten.

  Mer om säkerheten i trapphuset här!

  barnvagn, förråd, trapphus

 • Ingår vatten i min hyra?

  Vissa av våra lägenheter har så kallad individuell mätning av vattenförbrukning och i andra lägenheter ingår det i hyran. Om vatten ingår i din hyra, eller om du har individuell mätning, framgår av informationen under Område här på hemsidan.

  Hur betalar man?
  Du betalar på den vanliga hyresavin och för den faktiska förbrukningen i efterskott. Det innebär att det du förbrukar i januari hamnar på hyresavin för mars. Du kan därför få en faktura på vattnet även efter att ditt hyresavtal har upphört. 

  vatten, vattenförbrukning, hyran, hyra

 • Ingår el i min hyra?

  I de flesta lägenheter betalar du för den el du förbrukar. Här kan du läsa mer om el och vatten.

  I korridorsboende eller i särskilda boende ingår elen. El ingår på följande adresser: 

  P G Vejdes väg 10-16 
  Lyan 61-62 
  Borgmästaregatan 22-24 
  Ulriksbergspromenaden 13 
  Sigurdsgatan 7-9 
  Hagalyckevägen 6 
  Smedsvängen 9 
  Vinbärsvägen 1-3 
  Månadsvägen 12 
  Pomonavägen 4 
  Ingelstadsvägen 5 
  Vildparksgatan 14 

  el, elförbrukning, energi, elavtal

 • Får jag ha fest?

  Självklart får du ha fest! Så länge du respekterar dina grannar.

  Du kan förebygga irritation, och utryckningskostnad från vår trygghetsjour, genom att meddela dina närmaste grannar i god tid. Ring på eller sätt upp en lapp i trapphuset. Det personliga samtalet är att föredra då du också får en personlig kontakt. Berätta och be om grannarnas förståelse om det blir lite för högljutt. Tala vänligt med dina grannar om störningar uppstår. 

  På detta sätt får den som stör chansen att dämpa störningen och samtidigt spara eventuell utryckningsavgift. 

  fest, fester, högljutt, störning, grannar

 • Vad händer om jag inte betalar hyran? Eller betalar den för sent?

  Om du inte har betalat hyran trots inkassokrav och inte heller kommit överens med Växjöbostäder om betalningen, skickas en ansökan om betalningsföreläggande och handräckning (avhysning) till Kronofogdemyndigheten. Även socialförvaltningen meddelas. 

  Därefter hanterar Kronofogdemyndigheten ärendet som kan sluta med att du förlorar din hyresrätt. Du kan då bli vräkt från din lägenhet om du inte flyttar själv. 

  hyra, sen hyra, glömt betala hyran, inkasso, inkassokrav, kronofogden

 • Får jag ha husdjur i min lägenhet?

  Du får ha husdjur i din lägenhet men däremot inte i gemensamt boende såsom korridorsboende och äldreboende eller i bostadshus som enligt avtalet är pälsdjursfria. Det framgår i så fall av informationen om ditt boende under Område här på hemsidan.

  Hundar och katter ska vara kopplade när de vistas utomhus och du som ägare ser till att hålla rent efter din hund eller katt när de har rastats. 

  husdjur, hund, katt, kanin, djur

 • Vilken avgift är det för besöksparkering?

  Inom våra områden har vi avgiftsbelagda besöksparkeringar. Avgifterna är 5, 7 eller 10 kr per timme beroende av området. Du kan välja att betala avgiften via SMS, app eller talsvar. Följ instruktion som finns på aktuell p-plats.

  Vad styr avgiften?

  • Våra tidigare beslutade zon-taxor för de olika typerna av hyrda p-platser (Växjöbostäder har tre zoner).
  • Kommunens zon-taxor inom Växjö stad (två zoner med variationer under vissa dagar/tider, samt enstaka betalplatser utanför dessa zoner).
  • I några fall andra aktörer som i direkt anslutning till våra områden tar betalt för besöksparkering.
  • Besöksparkeringar ska i första hand vara tillgängliga för besökande

  parkering, p-plats, besöksparkering, besökare, parkeringsplats

 • Hur fungerar snöröjning och halkbekämpning när jag bor hos Växjobostäder?

  Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar dygnet runt. Det gör vi för att snabbt ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning. Under vintersäsongen utförs även översyn av istappar och snö på platta tak genom ronderingar.   

  Snöröjning och halkbekämpning på våra fastigheter sköts via vår entreprenör Peab. Snöröjning och halkbekämpning av kommunala vägar är det Växjö kommun som sköter.   

  Trottoarer vid ditt bostadsområde 
  Som fastighetsägare ombesörjer vi även snöröjning av vissa kommunala trottoarer i anslutning till våra områden. Förteckning över dessa hittar du här. 

  Övriga trottoarer ansvarar Växjö kommun för. Mer information om snöröjning i vår kommun kan du läsa om här. 

  Så prioriterar vi: Samhällsfunktioner såsom äldreboende, serviceboende, vårdcentralen, förskolor och affärer har högsta prioritet och snöröjs och halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med våra familjebostäder där trafikerade ytor tas om hand först och därefter mindre vägar. Parallellt sker handskottning. Om det snöar väldigt mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan fortsätta med prioritet 2. Normalt rycker vi ut efter avslutat snöfall om minst 3 cm.  

  I vilken ordning våra olika kvarter tas om hand sker efter en fast turordning utifrån jämnt eller ojämnt veckonummer och gäller för gemensamma ytor. Kvarter som tas om hand sist den jämna veckan tas om hand först den ojämna veckan. För de kvarter som ligger i mitten av turordningen blir det ungefär detsamma oavsett vilket veckonummer det är.  

  Halkbekämpningen sker efter snöröjning. Tidsåtgången för snöröjning beror på vilket väderförhållande som råder. Snöhögar placeras så att de inte är i vägen för fordon. Vi gör alltid vårt allra bästa för att säkerställa säkerheten för dig som hyresgäst. 

  snöröjning, snöskottning, sandning, halkbekämpning, skottning, snö, vinter

 • Hur aktiverar jag mitt bredband om jag bor på Docenten?

  1. Plugga in datorn via patchkabel i mediaskåpet i hallen så kommer du automatiskt till Wexnets hemsida, följ instruktioner.
  2. Välj internetleverantör som är knuten till Wexnet. Om du saknar svenskt personnummer, ring vald internetleverantör så hjälper de dig att aktivera dina tjänster. Internetavgiften ingår inte i hyran.
  För trådlöst nätverk kan en mindre router placeras i mediaskåpet.

  bredband docenten, bredband, docenten, internet

 • Till vem anmäler jag att en bil är felparkerad?

  Du anmäler en felparkerad bil direkt till vaktbolaget Securitas på telefon 0470-77 49 00.

  felparkerad, felparkerad bil, Securitas, anmäla felparkerad bil, bil, parkering, parkerad

 • Vad är Bokoll, och hur ofta gör ni den?

  Studentbostäder är till för studenter. Därför genomför vi boendekontroller, en så kallad Bokoll. Kontrollen görs en gång per termin. Då säkerställer vi att du som bor i en studentlägenhet hos oss uppfyller villkoren i ditt hyreskontrakt. När du inte längre uppfyller kraven ska du säga upp ditt hyreskontrakt.

  Undantag från 15 hp per termin kan ges för:

  Doktorander: Behöver skicka in bevis på anställning för att bli godkända i Bokollen.

  Sjukfrånvaro: Behöver uppvisa giltigt sjukintyg.

  Föräldraledighet: Behöver uppvisa intyg från försäkringskassan samt LNU.

  Studier på annan ort: Beviljas max 6 månader åt gången. Studieintyg från utländskt universitet ska då uppvisas. Om studentens betyg från utländskt lärosäte dröjer ska studenten vända sig till ombudsmannen på Linnéstudenterna. Studier vid LNU men på annan ort än Växjö (t.ex. Kalmar, Ljungby, Nybro, Västervik eller Oskarshamn) godkänns om majoriteten av studierna är belagda i Växjö och ambitionen är att färdigställa sina studier här.

  Distansstudier: Distansstudier som är förlagda vid LNU, men annan ort än Växjö, alt. vid annat universitet godkänns om det är tidsbegränsat och en del av studier som ska leda till examen vid LNU i Växjö.

  Värnplikt: Vi beviljar värnplikt i 1 år. Intyg från försvarsmakten alt. intyg om studieuppehåll ska uppvisas.

  Studieuppehåll: Intyg om studieuppehåll från LNU ska uppvisas och det ska framgå att studenten har garanterat plats på programmet vid återkomst alt. att studier ska upptas inom 6 månader.

  Har du frågor kring Bokoll är du välkommen att höra av dig till bokoll@vaxjobostader.se.

  bokoll, ladok, kontroll, student, betyg

 • Mina kanaler på TV:n fungerar inte, var ska jag anmäla felet?

  Felanmälan på TV görs direkt till Com Hem, telefon 90 222.

  Vid driftstörningar som påverkar flera hushåll i fastigheten är det viktigt att varje hyresgäst gör en felanmälan eller tydligt informerar Com Hem om hur många hushåll som upplevs har samma störningar. Vi på Växjöbostäder har ingen möjlighet att hjälpa till vid driftstörningar.

  TV, comhem, kanaler

 • Ingår internet i hyran på campus?

  Majoriteten av våra studentlägenheter på Campus har NetAtOnce som leverantör, i dessa lägenheter ingår internetuppkoppling på 10 Mbit. Vill du ha högre kapacitet än 10 Mbit/s samt övriga tjänster som IP-telefoni och IP-TV kan du mot avgift teckna avtal direkt med NetAtOnce.

  I kvarteret Docenten är Wexnet leverantör, du väljer själv tjänsteleverantör som är knuten till Wexnet, avgiften från tjänsteleverantör ingår ej i hyran.

  Felanmälan gör du själv, direkt till leverantören.

  NetAtOnce: 0771-40 44 00 eller e-post: kundtjanst@netatonce.se

  Wexnet: För support vänder du dig alltid till din tjänsteleverantör. Har du allmänna frågor kontaktar du kundcenter på Wexnet 0470-70 33 33​.

  internet, campus, bredband

 • Hur gör jag för att hyra en parkeringsplats, en carport eller ett garage?

  För att få möjlighet att hyra en parkeringsplats, en carport eller ett garage behöver du vara hyresgäst med gällande hyresavtal och aktiverad i bilplatskön på Boplats Växjö.

  Du anmäler ditt intresse på en ledig bilplats på Boplats Växjö, på samma sätt som när du söker en lägenhet. Sökande med längst kötid erbjuds en bilplats. Observera att din kötid gäller endast för det område du bor i. Flyttar du till ett annat bostadsområde nollas dina köpoäng och du behöver aktivera dig på nytt i bilplatskön.

 • Vem byter glödlampor och lysrör i lägenheten?

  Vi byter lampor gratis i ugnen, spisfläkten och kylskåpet. Alla övriga glödlampor eller lysrör debiteras hyresgästen på faktura om vi på Växjöbostäder ska byta dom. Ring till Kundcenter om du vill beställa byte.

  I broschyren lättfixat hittar du info om hur du byter lysrör själv!

  lampa, lysrör, belysning

 • Vem lagar mina trasiga persienner?

  Växjöbostäder sköter inte underhållet på persienner, det är hyresgästens eget ansvar. Fanns det persienner i lägenheten när du flyttade in är det tidigare hyresgäster som lämnat kvar dessa.

  Vid nybyggnation sätts inte persienner upp utan det bekostas och monteras av hyresgästen själv.

  Vid fönsterbyte monteras persienner som hyresgästen sedan ansvarar för.

  persienner, persienn

 • Hur många grader ska jag ha i lägenheten?

  Vi på Växjöbostäder strävar efter att leverera mellan +20 och +21 grader i lägenheterna under vintersäsongen. När lägenhetens temperatur går över +20 grader stryper termostaten värmen på elementen, som då kallnar. När sedan temperaturen sjunker i rummet, öppnas termostaten och elementen blir varma igen. Då håller de en temperatur kring +20 grader.

  Om termometern visar under +20 grader flera dagar i rad är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter och göra en felanmälan, då ska du uppge vad termometern visar för temperatur. När du mäter temperaturen i din bostad lägger du en termometer på t ex ett bord, en meter upp från golvet, mitt i rummet (ej vid fönster eller yttervägg).

  Behöver du en termometer kan du hämta en helt gratis på vårt Kundcenter.

  värme, temperatur, kallt, kall lägenheten, fryser

 • Jag har ett mindre brådskande ärende – hur gör jag?

  Maila gärna till oss på info@vaxjobostader.se, besöka oss på vårt Kundcenter Hejaregatan 10 B eller ring 0470-59 90 00. Vi har alltid lite längre kö på telefon vid månadsskifte och eftermiddagar.

  Från och med den 23/1 tar vi bort felanmälan från Mina sidor för att förbereda för en ny, mycket bättre och enklare felanmälan i en helt ny Mina sidor.

  Det gör att du under en övergångsperiod får maila eller ringa in din felanmälan. 

  Vill du bli betatestare? Om du vill göra din felanmälan online kan du göra den i vår betaversion. För att få tillgång till denna skickar du ett mail till info@vaxjobostader.se, ange ditt produktnummer och ditt namn så skickar vi en länk och en aktiveringskod till dig. Om du testar denna tjänst tar vi också tacksamt emot din feedback. Tack för din hjälp!

  mina sidor, felanmälan, anmäla fel, fel i lägenhet, ärende

 • Jag har ett brådskande ärende - hur gör jag?

  Beroende på hur brådskande ditt ärende är, kan du nå oss på olika sätt :

  Dagtid ringer du oss på tel: 0470 – 59 90 00

  Om ärendet är akut, kan du kvällstid ringa vår jour på tel: 0470 - 292 90

  akut, ärende, felanmälan, trasigt, sönder, vattenläcka

 • Måste jag skriva mig i Växjö för att bo hos Växjöbostäder?

  Du ska alltid vara skriven där du bor. Läs mer om varför du ska vara skriven där du bor och gör din flyttanmälan på Skatteverkets hemsida.

  Är du student? Då kan du få goodie bag!
  När du som student skrivit dig här bjuder Växjö Kommun på en riktigt bra goodie bag, för att få den fyller du i formuläret på Linnéstudenternas hemsida. Välkommen till Växjö!

  flyttanmälan, skriva sig, folkbokförd, student, folkbokföring

 • Hur gör jag en felanmälan?

  Här hittar du information om hur du gör en felanmälan!

  felanmälan, gått sönder, trasigt, felanmäla

 • Vad kan jag göra på Mina sidor?

  Om du är hyresgäst hos oss kan du se din underhållsstatus, se dina avtal, skriva ut hyresavin, lägga in en tillfällig adress och i vissa fall boka tvättstugan och göra felanmälan*.

  Här hanterar du även allt som rör bostadskön, som t ex att skapa sökprofil, göra intresseanmälan för lägenhet/bilplats, ändra dina uppgifter och sökprofil, tacka ja till erbjudanden och se dina köpoäng mm.

  *Från och med den 23/1 tar vi tillfälligt bort felanmälan från Mina sidor för att förbereda för en ny, mycket bättre och enklare felanmälan i en helt ny Mina sidor. Det gör att du under en övergångsperiod istället får maila eller ringa in din felanmälan. Du når oss på info@vaxjobostader.se eller 0470-59 90 00.

  mina sidor, boplats, vaxjobostader

 • Vad innebär 10 månaders hyra på mitt studentboende?

  Årshyran delas upp på tio månader och fördelas på tiden 16 augusti – 15 juni. Perioden 16 juni – 15 augusti är betalningsfri. Vid avtalstid mindre än sex månader, som omfattar betalningsfria hyresmånader, sker en omräkning till 12-månadershyra.

  student, hyra, tio månader, 10 månader

 • Hur lång uppsägningstid har jag?

  Du har alltid tre hela månaders uppsägningstid. Du kan säga upp din lägenhet med BankID/mobilt bankID via på mina sidor, skicka in bifogad blankett eller besöka vårt kundcenter.

  uppsägning, säga upp

 • Kan jag bli av med studentboendet tidigare? Efterfrågan är ju så hög.

  Du har alltid tre månaders uppsägningstid men du kan alltid önska att du vill bli av med den från ett tidigare datum. Det är sedan upp till den som söker om den vill ha den från det tidigare datumet eller inte.

  uppsägning, studentlägenhet, student, studentboende, säg upp

 • Hur länge får jag bo kvar i min studentlägenhet efter avslutade studier?

  Du måste säga upp din studentlägenhet så fort du avslutat dina studier. Du kan sedan bo kvar under dina tre uppsägningsmånader.

  sluta studera, slutat studera, uppsägning, säga upp, studentboende, student

 • Kan jag byta min lägenhet med någon annan?

  När två hushåll byter bostad med varandra kallas det för direktbyte. Båda bytesparterna ska uppfylla kraven för direktbyte och kunna styrka dessa. Kraven hittar du under Policy för direktbyte av bostad.

  Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan om direktbyte så guidar vid dig hur det fungerar.  

  I samband med att direktbytet genomförs nollas din aktuella kötid på Boplats Växjö. 

  Har du hittat någon att byta med? 

  Fyll i blanketten Ansökan om direktbyte och skicka den till oss. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med. Ansökan ska vara oss tillhanda minst två (2) månader innan bytet ska genomföras. Varje ansökan prövas särskilt, vi har inga generella tillstånd. 

  Vid ett direktbyte sägs alltid det gamla hyreskontraktet upp och en lägenhetsbesiktning ska göras. Om besiktningen visar att någon av parterna blir ersättningsskyldig (för till exempel skador på golv, cylinderbyte etc) ska dessa kostnader vara betalda innan bytet kan genomföras, kostnaderna kan inte överlåtas. Byten godkänns endast mellan nuvarande kontraktsinnehavare. 

  Avsikten med bytet ska vara att bo permanent i den nya bostaden. Bilplatser och garage med separata avtal ingår inte i ett direktbyte. 

  Policy för direktbyte av bostad 

  För att vi ska godkänna ett direktbyte ska beaktansvärda skäl finnas, sådana skäl kan vara förändringar i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. From. den 1 oktober 2019 så gäller en ny hyreslag, det innebär att du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt och du ska ha haft ditt hyreskontrakt hos oss på Växjöbostäder i minst 12 månader. Dessutom ska den nya hyresgästen godkännas enligt vår uthyrningspolicy. Uthyrningspolicyn kan du läsa här.

  Vi gör den slutgiltiga bedömningen om bytet kan genomföras. Villkoren för att göra ett direktbyte anges i Jordabalken 12 kap 35 §. Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan vi neka det. Båda parterna ska vara godkända. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42. 

  Endast studerande vid Linnéuniversitetet kan byta till sig en studentlägenhet i Växjö. Antagningsbesked och registreringsintyg ska bifogas med ansökan.

  byta bostad, byte, direktbyte, byta

 • Kan jag bo ihop med någon som inte studerar?

  Ja, du kan ha inneboende/sambo som inte studerar men det är endast du som studerar som kan stå på hyreskontraktet.

  sambo, inneboende

 • Kan jag skriva min sambo på mitt hyreavtal?

  Ja, du kan skriva din sambo på ditt hyresavtal om du kan uppvisa att ni varit sammanboende och folkbokförda på adressen under en viss tid.

  För familjelägenhet: en sammanhängade period av minst 3 år
  För studenlägenhet: en sammanhängade period av minst 2 år

  sambo, kontrakt, hyreskontrakt, två hyresgäster, hyresavtal

 • Jag bor i andra hand, kan jag ta över lägenheten?

  Nej, tyvärr inte. Den måste sägas upp och du måste söka den själv med dina köpoäng.

  andra hand, andrahand

 • Kan jag hyra ut min studentlägenhet i andra hand?

  Ja, du kan hyra ut din lägenhet under en termin om du ska t.ex. på utbytesstudier eller praktik som ingår i din utbildning. Du måste ansöka och få en andrahanduthyrning beviljad av oss. Blankett hittar du här. Du kan även hyra ut din lägenhet under 6 månader om du vill prova på att ett samboboende.

  andra hand, andrahand, andrahandsuthryning, student

 • Kan jag få en studentbostad hos er utan att stå i kö?

  Nej, vanligtvis inte. I stort sätt alla våra lägenheter förmedlas via vårt kösystem på www.boplats.vaxjo.se. Det händer vid ett fåtal tillfällen per år att vi har lägenheter/rum med snabb inflyttning som förmedlas enligt principen ”först till kvarn”. Dessa söks även de på www.boplats.vaxjo.se under marknadsplats ”student direkt”.

  studentboende, student direkt,

 • Hur söker jag en studentbostad?

  För att kunna söka studentbostad måste du vara antagen till minst 15 poäng (ej distansstudier) på Linnéuniversitetet, Polishögskolan eller Yrkeshögskolan i Växjö. Du kan inte söka boende förrän du fått ditt antagningsbesked. Du kan däremot kostnadsfritt registrera dig i vår studentbostadskö från det året du fyller 17 år.

  Här hittar du en steg-för-steg-guide till hur du söker ett studentboende!

  söka studentlägenhet, söka studentboende, studentboende, studentlägenhet

 • Vad gör jag om jag tappat nyckeln eller är utelåst?

  Om du låser dig ute från din bostad så kontaktar du Securitas (010-470 51 84) - oavsett tid på dygnet. Du måste kunna legitimera dig och du blir debiterad kostnaden för låsöppningen. 
   
  Viktigt att veta: Låsöppning görs endast till hyresgäster som hyr i första hand eller till hyresgäster som har ett beviljat andrahandskontrakt. 
   
  Om det är ”tubsystem” i din lägenhet behöver du ha nyckeln i tuben för att kunna få hjälp att låsa upp din lägenhet av Securitas. 

  Om det är ”10 i 12 system” i din lägenhet behöver du ha cylindern i serviceläge för att kunna få hjälp att låsa upp din lägenhet av Securitas. 

  utelåst, låsöppning, lås, nyckel, tappat nyckeln,

 • Mina grannar stör mig med högt tv-ljud, fester och höga skrik. Vad ska jag göra?

  Störningar kan variera. Oavsett om det rör sig om hög musik, en fest med för hög ljudvolym, eller långvariga hundskall så försök tala med din granne först. Din granne kanske inte är medveten om att han eller hon stör dig och uppskattar därför förmodligen din direkta kontakt. Din kontakt kan också förebygga växande problem och irritation. 

  Vill du inte ta kontakt med din granne vänder du dig under kontorstid till Växjöbostäder AB på 0470-59 90 00 och ber att få tala med Bostadssociala gruppen. Förbered dig då på att ge oss information om dig, vilket typ av störning det gäller, vem som stör, när och hur ofta detta har skett. Sker störningen efter kontorstid ringer du Trygghetsjouren på 010-470 51 84 och ger dem information om störningen så de kan göra besök på platsen och uppmärksamma och informera den som stör. Den störande faktureras då för utryckningskostnaden enligt avtalsvillkoren i hyresavtalet. 

  Exempel på vad som kan vara en störning: 

  - Hög musik.

  - Hundar som skäller högt och länge.

  - Badvatten som spolas sena kvällar och nätter.

  - Bråk och skrik i lägenheten.

  - Återkommande störande fester.

  - Borrande, sågande och spikande sena kvällar och nätter.

  - Tvättmaskiner och diskmaskiner som går sena kvällar och nätter. 

  - Övriga höga ljud och buller.

  störning, ljud, fest, fester, hög TV, TV, granne, grannar

 • Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?

  Du kan säga upp din lägenhet på tre sätt

  1. via Mina sidor med BankID
  ​2. använda ditt giltiga hyreskontakt
  ​3. använda vår uppsägningsblankett (du hittar blanketten via länken nedan

  Skriv under hyreskontraktet, om du använder uppsägningsblanketten skriver du ut och fyller i uppgifterna och skriver under. Om ni är två som står på kontraktet behöver båda skriva under.
  Lägg sedan i ett kuvert och skicka till Växjöbostäder AB, Box 241, 351 05 Växjö. Det går även bra att lämna in din uppsägning på vårt Kundcenter på Hejaregatan 10 B i Växjö. 

  Enligt hyreslagen är uppsägningstiden tre kalendermånader. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp lägenheten. Om du till exempel säger upp din lägenhet den 4 mars så räknas uppsägningstiden från 31 mars till 30 juni.

  Uppsägningsblankett

  uppsägning, säga upp lägenhet, uppsägningsblankett

 • Kan jag betala hyran via autogiro?

  Ja, du kan med fördel betala hyran med autogiro. Blankett för att skicka till Växjöbostäder hittar du här. Du kan även anmäla autogiro direkt via din internetbank. Det kan ta upp till 2 månader för autogiro att fungera. När du har autogiro får du ingen pappersfaktura hemskickad.

  Säkerställ att du har pengar på kontot dagen innan förfallodagen. Om det inte går igenom på förfallodagen testar vi ytterligare två gånger efterföljande dagar. Det är ditt ansvar att säkerställa att det finns pengar på kontot den dag autogirot ska dras. 

  autogiro, faktura, hyresavi, betala hyra, hyran

 • Kan jag betala hyran med e-faktura?

  Ja du kan absolut betala hyran genom e-faktura. Anmälan till e-faktura sker i din egen internetbank. Kontakta din bank om du har frågor kring anmälan till e-faktura.

  e-faktura, internetbank

 • Jag hittar inte min hyresavi. Vad gör jag?

  Du hittar din hyresavi under Mina sidor och du använder samma inloggning som till Boplats Växjö. Du kan även logga in med Bank-id. Du kan också kontakta oss för att få betalningsuppgifterna.

  hyresavi, betala hyra, hyran

 • Hur söker jag lägenhet?

  För att söka lägenhet behöver du ett konto på Boplats Växjö. Här publiceras alla våra lediga lägenheter. På Boplats Växjö hittar du även våra villkor och svar på de vanligaste frågorna om vårt kösystem.

  För mer information om hur du ska gå tillväga om du vill bo hos oss - kika här!

  söka bostad, bostadskö, bo, kösystem

 • Har jag tre månaders uppsägningstid även om jag byter lägenhet inom Växjöbostäder?

  Ja. Du har alltid tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen.

  hyra, byte, byta, byta bostad

 • Var lämnar och hämtar jag mina nycklar?

  Nycklar lämnas tillbaka och hämtas på kundcenter. Lämnar du inte in komplett antal nycklar, tvättlås etcetera, blir du debiterad för ett cylinderbyte.

  nycklar, nyckel, tagg, lämna tillbaka, hämta nycklar, nyckel

 • Hur loggar jag in på Mina sidor?