Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

23 nov, 2018 | Nyheter | För ett bättre boende |

Vi vill ge dig möjligheternas boende 

Resultat av hyresgästenkäten 2018 

Genom att du i vår hyresgästundersökning berättar vad tycker om ditt boende ger du oss värdefull feedback så att vi kan ge dig ett så bra boende som möjligt. Återigen, tack alla som svarat!

I år var svarsfrekvensen rekordhög med 65%! Fler än en tredjedel av boende i familjebostäder valde att svara digitalt, ett stort steg framåt för miljön. Enkäten till boende i våra studentlägenheten skickades enbart digitalt denna gång och vi hade en hög svarsfrekvens även bland studenter. Stort tack för det! 

Vad säger då svaren, vad tycker du som hyresgäst om oss som hyresvärd 2018?
Vi får medge vår besvikelse när vi fick presenterat att vårt serviceindex, eller kundnöjdhet, gått från 82% förra året till 80% i år. Samtidigt som vi tog det hårt efter att vi genomfört över 120 åtgärder sedan sist, så kan vi utifrån alla kommentarer förstå dig som hyresgäst och därmed resultatet.

Parkeringsplatser, snöröjning och värme i lägenheten i somras genomsyrar de mer negativa svaren och här vet vi att vi gjort förändringar och haft utmaningar detta år.  

Mycket är bra, men vi ha en del att jobba med!  
Vi ser i årets resultat att tryggheten ökat kvälls- och nattetid på många områden och att nöjdheten med belysningen på gården ökat, något som tidigare påpekats och som vi haft som en åtgärd. Även tillgängligheten av bänkar och bord i våra områden samt städutrustningen i tvättstugan är mer tillfredsställande nu än tidigare.  

Svar som sticker ut jämfört med tidigare år eller jämfört med andra bostadsbolag: 

 • Tryggheten ökar i många områden, medan vi fortfarande har en del att göra i vissa områden 
 • Våra reparatörers goda bemötande är uppskattade  
 • Öppettiderna för vårt Kundcenter är uppskattade 
 • Vår återkoppling kan förbättras vid till exempel felanmälan eller störningsärende  
 • Vi behöver bli bättre på att svara på mail snabbare 
 • Du som hyresgäst vill ta emot nyheter och information från oss på väldigt olika sätt 
 • Du vill ha mer information om vad som ska hända i och omkring din fastighet 

Frågor med störst förändring

Störst positiv förändring mot föregående år är 

 • belysning i garage 
 • kontakt med personal på området 
 • tillgång till bänkar och bord 

Alla dessa tre punkter har varit åtgärder eftersom du som hyresgäst skrivit om det i hyresgästenkäten och önskat förbättring. Så vi blir väldigt glada över att se att våra insatser uppskattas.  


Störst negativ förändring mot föregående år är  

 • temperaturen sommartid (i lägenheten) 
 • snöröjning/sandning (vintertid) 
 • bemötande från entreprenör, yttre miljö 

En extrem kall vinter med mycket snö och en rekordvarm och lång sommar med temperaturer högt över det som anses normalt för vår klimatzon påverkar trivseln i ditt boende. Det är naturligt och alla bostadsbolag har samma utmaningar. Som hyresvärd är klimatet svårt att styra men vi vill på bästa sätt komma med tips om till exempel hur du kan hantera värmen i din lägenhet.  

När det gäller snöröjningen/sandningen tar vi självklart till oss åsikterna och ser över de rutiner vi har. Vi arbetar alltid utifrån att göra vårt bästa för att säkerställa din säkerhet.  

Att ha utemiljön på kontrakt kan såklart innebära stora utmaningar, framförallt i början när samarbetet ska sättas på plats. Vi har jobbat mycket mer våra entreprenörer och tror, och hoppas, att du som hyresgäst kommer att märka skillnaden. 

Dina kommentarer
Vi tar del av alla kommentarer som du som hyresgäst skriver till oss. Kommentarerna delas upp i olika ämnen och sedan läser vi vad du har för funderingar och tankar. Tillsammans med övrig statistik lägger de grund för vilka åtgärder vi kommer att prioritera det kommande året. 

I årets enkät ser vi många positiva kommentarer som relaterar till utemiljön, lägenheten, alternativa utrymmen, rent och snyggt, trygghet, ta kunden på allvar, underhåll/skötsel, problem och felanmälan. Medan de mer negativa kommentarerna främst handlar om städning i trapphus, tvättstugan, köket och trafik/planering.  

Många kommentarer är kopplade till behov av renovering och underhåll av fastigheten. Detta är något vi verkligen vill jobba mer med och det är också därför vi för en dialog med Hyresgästföreningen om våra hyresnivåer. Det som kommer in i form av ökade hyror går oavkortat till underhåll av våra fastigheter. Behovet är stort. 

Hur kommer vi fram till vad vi ska göra med hjälp av alla svar?
AktivBo presenterade årets resultat för hela företaget den 18 oktober. Resultatet tog vi sedan med oss till en workshop den 6 november när hela företaget tillsammans sätter upp en handlingsplan utifrån vad jag, min grupp och hela företaget kan göra för att få ännu nöjdare hyresgäster. Genom att dela upp ansvarsområden, frågor och områden läser vi tillsammans de kommentarer som kommit in och låter dem guida oss i vad vi behöver göra det närmsta året. 

Det kommande årets åtgärder
I år har vi kommit fram till 109 åtgärder som vi planerar att slutföra från nu till och med sommaren 2019. Bland åtgärderna finns allt från att snabbare svara på mail till att sätta upp bättre belysning i en specifik källare.  

En viktig åtgärd för att vi ska kunna ge bättre service till dig är att vi kommer att införa ett nytt systemstöd för hela verksamheten. Där hanterar vi dina felanmälningar och övriga synpunkter. Systemet kommer bland annat att underlätta och förenkla mailhanteringen, så att inget hamnar mellan stolarna, samtidigt möjliggöra att du som hyresgäst enklare kan välja hur du vill att vi ska kommunicera med dig (mail, SMS eller brev). Mer om detta senare! 

Smått och stort med ett enda mål - att du som hyresgäst ska få en bättre vardag. Dina svar används verkligen – det lovar vi dig. Tack för att du hjälper oss att utveckla framtidens boende! 

 • Google+