Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

29 maj, 2019 | Nyheter | För ett bättre boende |

Underhåll eller reparation?

  • Underhåll eller reparation - vad är vad?
  • Varför underhåller vi inte mer?
  • Jag har redan betalt för underhåll i min lägenhet!
  • När får vi nya fönster?

Vi får många frågor om underhåll. Här ger vi svaren på de vanligaste frågorna.

Vad är vad?

Begreppen underhåll/reparationer/standardhöjande åtgärder kräver lite förtydligande. Vissa delar ingår i hyran, andra höjer standarden i lägenheten och höjer därmed hyran.

Reparationer

Reparationer uppkommer akut och kan vara både enkla och komplexa. Tänk dig att din spis går sönder. Då kommer vi ut och reparerar. Både material och tiden det tar att fixa det ingår i hyran.

Underhåll

Underhåll är ett brett begrepp och innefattar många av de åtgärder som vi planerar att genomföra i våra fastigheter. Exempel på åtgärder vi genomför som underhåll är målning och tapetsering, golvbyten, byte av lägenhetsdörrar, förbättring av hissar, belysning, asfalt, staket mm

Ekonomi

Inför varje år görs en budget och det avsätts en summa pengar för underhåll. Hur stor denna blir beror på olika förutsättningar.

Utfallet på hyresförhandlingarna har den enskilt största påverkan på storleken på underhållsbudgeten. Förhandlingar sker med Hyresgästföreningen. Vi har kostnadsökningar varje år i form av taxeökningar, indexuppräkningar, löneökningar etc som gör att intäkter behöver öka i minst samma takt. Om inte blir i förlängningen underhållet lidande.

Underhållet är en prioriterad fråga och kan vi göra justeringar under året på grund av andra minskade kostnader så flyttas pengarna till underhållsbudgeten.

En vanlig missuppfattning är att det finns underhållsfonder där pengar som betalas in via hyran sparas för respektive fastighet och sedan kan plockas fram när det behöver underhållas. Denna möjlighet försvann på 90-talet och det finns inga riktade pengar per fastighet. Den totala summan pengar vi får varje år fördelas efter behov och prioriteringar.

Standardhöjande åtgärder

När en åtgärd definieras som standardhöjande och en hyresjustering ska göras så ska en förhandling ske med Hyresgästföreningen. För de vanligaste åtgärderna så har vi en prislista förhandlad som vi utgår ifrån och för andra åtgärder så sker en dialog och förhandling om vilken hyresjustering åtgärden ska medföra.

Exempel på standardhöjande åtgärder är byte av kök, fönster, lägenhetsdörrar mm.

I vissa fall behöver vi ha hyresgästens skriftliga godkännande för att få genomföra åtgärder. Detta är när en åtgärd överstiger en hyreshöjning om 100 kronor per månad. I de fall åtgärden understiger 100 kronor så ska vi som hyresvärd informera på överenskommet sätt.

Utförande

Vi har ca 100 fastigheter, ca 603 000 kvm lägenhetsyta och ca 1,2 miljoner kvm utemiljö att underhålla.

Vår årliga underhållsbudget täcker inte de behov vi har. Utifrån detta får vi göra tuffa prioriteringar om vad som ska utföras. Många gånger väljer vi exempelvis att dela upp ett projekt på flera år för att inte belasta budgeten med några få stora åtgärder.

Vi har inga fasta intervalltider för till exempel kök, badrum och fönster. Tyvärr har vi många åtgärder som inte fått sin första renovering/underhåll ännu. Vi är medvetna om att det finns exempelvis badrum som har ytskikt som missfärgats men utifrån våra förutsättningar så prioriterar vi funktion före utseende.

I underhållsbudgeten försöker vi prioritera olika typer av åtgärder; sådana som framkommer från vår hyresgästenkät som ni hyresgäster påverkar, energibesparande åtgärder, där vi har stora reparationskostnader med flera.

Vår långsiktiga målsättning är att ha väl underhållna fastigheter som skapar ett värde för för dig som hyresgäst och för vår ägare.


Vill du veta mer om underhållet i din lägenhet? Läs mer om Inre underhåll.

  • Google+