Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

18 mar, 2019 | Nyheter | För ett bättre boende |

Träd - miljöhjältarna som ökar trivseln i området

Träd är inte bara vackra. De har också en viktig funktion för miljö, natur och djurliv. De kommer skänka glädje och rena luften i våra bostadsområden i flera generationer framöver. Vi får en hel del frågor om träden i våra områden - och här förklarar vi varför träden finns och ger svar på de vanligaste frågorna.

Trädens stora fördelar

Våra träd är en del av våra bostadsområdes identitet och har stor betydelse för att vi ska kunna skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer. De hjälper oss att ta hand om regnvatten, att utjämna temperaturen och att minska blåsten.

Träden renar också luften, binder avgaser och bildar syre vilket påverkar klimatet runt oss på ett positivt sätt. De bidrar också med vacker blomning, härlig grönska och fina höstfärger och ger samtidigt perspektiv åt våra högre byggnader. Vi tar hand om våra träd på bästa sätt och följer Trädprogram för Växjö kommun samt Växjös Grönstrukturprogram. Programmen beskriver bland annat grönskan i vår stad och mycket mer.

Borttagning av träd

Målsättningen är att behålla så mycket träd som möjligt. Om träden skulle innebära fara för liv eller fastighet tar vi givetvis bort dem. Likaså om trädet är sjukt eller riskerar att skada fastigheten. Vi gör det som är bäst för varje träd och utför alltid en besiktning och ett borrprov. Sedan bedöms träd för träd tillsammans med specialister.

Plantera nya träd

Fäller vi ned ett träd planterar vi ett nytt. Vi återplanterar grönytor och väljer nya typer av träd om det tidigare varit problem med de vi tagit bort. Vi investerar mycket i våra träd och väljer olika arter för en mer levande miljö som även bidrar med estetiska värden. Vi strävar efter, var du än bor, att din upplevelse ska vara att du alltid är nära naturen.

Träd på din täppa

Om du har ett träd på din täppa ska du ta hand om det som finns möjlighet att utföras från marken. Även fruktträd ska du som hyresgäst sköta om. Vad som gäller för just dig står i ditt hyresavtal. I vår folder Riktlinjer för din uteplats (pdf) kan läsa mer om vad som gäller för din uteplats. Har du frågor är du såklart välkommen att kontakta vårt Kundcenter på 0470-59 90 00.


Vanliga frågor vi får om träd. Här är våra svar:

Kan ni fälla ett träd som skuggar min balkong eller lägenhet?

I regel fäller vi inte träd som skymmer utsikten, men det händer att vi beskär grenar för att öka tryggheten. Kontakta Kundcenter om din sikt blir skymd, så gör vi en bedömning av om trädet behöver beskäras. Tänk på att det endast är de entreprenörer vi har avtal med som får beskära träd och annan växtlighet i våra områden.

Detta är ingen lätt frågeställning eftersom det ofta handlar om tycke och smak. Somliga vill ha fri sikt, andra njuter av lummig grönska.

Kan ni ta bort ett träd som skräpar ner min balkong?

Vår grundprincip är försiktighet och respekt för träden, som ska finnas till glädje i våra utemiljöer under flera generationer. Att ett träd skymmer eller skräpar ner är generellt sätt inte ett skäl för beskärning eller fällning.

Kan ni byta ut träd och buskar mot sådana som inte lockar till sig getingar, bin och humlor?

Vi kan aldrig göra våra områden fria från insekter. Bin, humlor och andra insekter finns naturligt i alla våra utemiljöer och har en viktig roll i vårt ekosystem.

När beskär ni träden på gården?

Våra fruktträd beskärs varje år. När det gäller beskärning av ”vanliga” träd anlitar vi specialister som avgör när och om trädet ska beskäras, som t ex att kronstabilisera.

Jag är allergisk mot en växt på gården, kan ni ta bort den?

Pollen sprids över långa avstånd med vinden och att ta bort enstaka träd eller buskar hjälper dessvärre inte. Framförallt om det finns fler av samma sort i närområdet. Vi kan därför inte ta bort träd eller buskar av denna anledning.

Kan ni ta ned trädet så att inte fåglarna sitter och bajsar och skränar?

Fåglarna brukar vara som mest aktiva och skräniga under vår/vintern. Då det sällan blir så mycket bajs att det blir hälsofarlig tar vi inte ner träd av den anledningen.

Man kan råka ut för att fåglarna väljer en ”nattkvist”. Fåglar är vanedjur och har de bestämt sig att det trädet är ett bra träd, så är det det som gäller. Att gallra trädets grenar ger inte så mycket effekt, det blir bara färre grenar att sitta på. Så det finns inte så mycket att göra åt det. Identifierar vi träd med ”nattkvist” i våra gemensamma ytor, då kan vi spola av ytan någon extra gång för att minska på spillningen.

  • Google+