Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

20 dec, 2021 | Nyheter |

Så här tycker våra hyresgäster i 2021 års hyresgästenkät

Under september genomförde vi vår årliga hyresgästundersökning. Enkäten genomförs för andra året digitalt och till alla hyresgäster. Svaren visar att våra hyresgäster är fortsatt nöjda med vårt bemötande och att upplevelsen är att vi har hög kvalitet på det arbete vi utför. Enkäten visar också att vi behöver jobba vidare med förbättringar som bidrar till ökad upplevd trygghet.

Svaren från årets enkät gör oss ödmjukt stolta att över 91 procent av våra hyresgäster trivs bra eller mycket bra i sin lägenhet! Det som sticker ut lite extra är att våra reparatörers/entreprenörers bemötande upplevs mycket positivt - och att vi har hög kvalitet på det arbete vi utför. Vi får även många tips och idéer på vad vi gör bra och vad vi ska fortsätta göra mer av.

– Det är oerhört positivt att våra medarbetare får respons på det engagemang och goda arbete som de lägger ner för att våra hyresgäster ska ha det bra. I allt som vi gör har vi alltid hyresgästerna i fokus och jag är glad att det återspeglas i resultatet, kommenterar René Jaramilllo, som är ordförande i Växjöbostäder.

Fokus sedan förra årets enkät har bland annat varit att se över rutiner och förbättra städning av källsortering/återvinningsutrymmen. Enkäten visar att vi här ökat den positiva upplevelsen med hela 5,4 %-enheter för hela vårt bestånd - i vissa områden ännu mer. Där kan vi se att vår satsning med bland annat kameror, fler ronderingar och att sommarens miljöhjältar påverkat till det positiva.

Ett annat fokus har varit att fortsätta jobba med den upplevda tryggheten i våra områden. Vi ser att det fortfarande finns områden där vi behöver jobba vidare med förbättringar som bidrar till ökad upplevd trygghet. Enkäten visar en positiv utveckling av kontakten med grannar och att upplevelsen att inte bli störd av sina grannar har ökat. Även den personliga tryggheten i källar-/och vindsutrymmen upplevs ha ökat.

– Vår analys av svaren från våra hyresgäster ger oss flera gemensamma nämnare, vilket också blir våra fokusfrågor när vi prioriterar vad vi kan göra för att bli den bästa hyresvärden. Vår fortsatta digitalisering av verksamheten ger oss förutsättningar att hålla en hög servicegrad - säger Maria Säterdal, Växjöbostäders vd.

Det sammanlagda resultatet på vårt serviceindex backar något från förra året till 80,9 procent (2020: 81,7 %) vilket är ett mönster som syns i hela branschen – det är främst frågor som berör kommunikation, information och serviceanmälan. Att resultatet backar något beror bland annat på anpassningen till nya riktlinjer under pandemin och där förväntan kan ha varit något annat, som då kan upplevas mindre bra.

Våra hyresgästers upplevelser skiljer sig också mellan olika områden. Resultat som ökar i vissa områden, backar i andra.

Maria Säterdal fortsätter:

– Trivsel och trygghet hänger ihop och många av våra hyresgäster svarar att de trivs mycket bra i bostadsområdet vilket ger oss goda förutsättningar att utveckla vårt trygghetsarbete.

Att svara på enkäten i det digitala formatet har gett fortsatt god respons. I år svarade drygt 3 300 hushåll. Det är fantastiskt kul, för vi vet att frågorna är många. Vi tackar alla som tagit sig tid att hjälpa oss i vårt viktigaste uppdrag - att vara våra hyresgästers bästa hyresvärd.

– Det finns ingen bättre förutsättning för en positiv utveckling än god samverkan med våra hyresgäster. Enkäter är en viktig del, men det konstanta dialogarbetet är ännu viktigare. Vi tar till oss av resultatet och ska nu gå vidare med handlingsplaner och återkoppling till våra hyresgäster, avslutar René.

Läs mer > Påverka ditt boende


Utlottning av en månadshyra och presentkort

Alla som deltog i vår enkätundersökning hade chansen att vara med i utlottningen av en fri månadshyra. Utlottningen sker efter senaste svarsdatum och görs helt slumpvis.

Vinnaren av månadshyran är kontaktad! Vi lottar även ut presentkort till 100 hyresgäster á 100 kronor i Växjö City och dessa är skickade per post.

Tack till alla som deltog!

  • Google+