Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

7 dec, 2020 | Nyheter |

Så här jobbar vi med sponsring!

Vi får ett stort antal förfrågningar om sponsring varje år. För att hantera dessa har vi en tydlig sponsringspolicy baserad på vårt företags löften till våra kunder; vardagstrygghet, boendemöjligheter för alla och hållbart framtidsboende. De vi sponsrar ska därför ha en tydlig anknytning till våra bostadsområden, beröra många av våra hyresgäster och/eller bidra positivt till vår utveckling som hyresvärd.

Sponsringspolicy

 • Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella verksamheter.
 • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö/hållbarhet.
 • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar för jämställdhet.
 • Samarbetet ska byggas på aktiviteter som syns och kan utföras i våra bostadsområden, skapar trygghet, trivsel och aktiverar området. Vi ser därför konkreta motprestationer som ett krav för sponsring.
 • Samarbetet ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av oss som en ansvarsfull hyresvärd och en viktig samhällsbyggare i Växjö kommun.
 • Vi eftersträvar en balans mellan idrott, kultur och samhällsutveckling vid fördelning av sponsringsmedel.
 • Vår ambition är att bibehålla långa samarbeten, med avtal för ett år i taget.

Vi sponsrar inte

 • Enskilda personer
 • Religiösa eller politiska organisationer
 • Verksamheter som är etiskt tveksamma på grund av bristande hänsyn till exempevis miljö, sociala aspekter eller djurskydd och som brister mot vår värdegrund eller våra löften.

Rutiner för ansökan

 • Ansökan kan endast skickas in en gång per år
 • Ansökan ska ske skriftligen och skickas via e-post till info@vaxjobostader.se
 • För att ansökan ska ses som fullständig ska alla punkter vara ifyllda
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 december för sponsormedel kommande år
 • Samarbetspartners kontaktas senast 31 januari gällande sponsorår och redovisas sedan på vaxjobostader.se

Vi på Växjöbostäder åtar oss följande:

 • Vi ska upprätthålla det vi avtalsmässigt åtagit oss och följa upp samt utvärdera aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners.
 • Vi ska framhålla och marknadsföra våra samarbeten och aktiviteter i våra egna kanaler.

Ansökan sponsring

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer och ort:

 • Ansöker om sponsring för år:
 • Namn på förening/klubb/organisation som söker sponsringsmedel:
 • Organisationsnummer:
 • Summa ni söker:
 • Beskriv verksamheten:
 • På vilket sätt berör det våra hyresgäster/bostadsområden och eller/ bidrar till vår utveckling som hyresvärd:
 • Beskriv nyttan eller värdet för våra hyresgäster:
 • Vi vill uppmuntra till olika sociala aktiviteter i våra områden, så beskriv hur din förening kan bidra:
 • På vilket sätt är sponsringen viktig för föreningen/klubben/organisationen:
 • Vad ska sponsringsmedlen användas till? Var så specifik som möjligt:
 • Beskriv hur Växjöbostäder kan synas i samarbetet, exempel sociala media eller andra kanaler:

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas av Växjöbostäder AB för detta ändamål.


Ansökan skickas via e-post till info@vaxjobostader.se märk ämnesraden med Ansökan sponsring.

Välkommen med din ansökan!

 • Google+