Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

23 okt, 2020 | Nyheter | För ett bättre boende |

Så här tycker våra hyresgäster i 2020 års hyresgästenkät

Under september genomförde vi vår årliga hyresgästundersökning. Det är första året som enkäten genomförs helt digitalt och till alla hyresgäster samtidigt. Svaren visar att hyresgästerna i år är mer nöjda med bemötande och service samt tillfreds med att vi håller vad vi lovar. Enkäten visar även att vi behöver jobba vidare med förbättringar som bidrar till ökad upplevd trygghet och bättre ordning i miljöhusen.

Varje år genomför vi en enkät för att ta reda på hur våra hyresgäster trivs. Resultatet av enkäten jämförs med tidigare år och med andra bostadsbolag i samma storlek. Svaren ligger sedan till grund för en handlingsplan med åtgärder för det kommande året. Under devisen ”Hallå hyresgäst” har vi de senaste månaderna kommunicerat några av de åtgärder som vi har genomfört sedan förra året.

- Sedan förra året har vi genomfört drygt 100 uppdrag efter feedback från hyresgästerna, vilket nu ger resultat. Detta ger oss ännu mer energi att fortsätta med vårt förbättringsarbete. Jag är stolt över att vi är ett av de bolag med mest nöjda hyresgäster i branschen, säger René Jaramillo (M), Styrelseordförande på Växjöbostäder.

Fokus sedan förra årets enkät är att hyresgästerna ska känna att de tas på allvar, att löften hålls och att de får hjälp när det behövs. Enkäten visar att vi har ökat hela 5 % avseende att få åtgärder genomförda efter synpunkter. Likaså att få svar på sin fråga och svarstiden på mail förbättrats. Där kan vi se att införande av ett nytt ärendehanteringssystem har underlättat arbetet.

- En kombination av fokus från våra medarbetare och digitalisering av vår verksamhet har skapat förutsättningar för att öka servicegraden. Vi är idag inte lika personberoende och fler kan svara på samma fråga. Hyresgästen får hjälp med sin fråga snabbare, ärendet når rätt person och kan åtgärdas snabbare, säger Maria Säterdal, vd på Växjöbostäder.

Samtidigt som resultatet är bättre än tidigare, där många delar ökar, så backar resultatet på några delar. Hyresgästernas upplevda trygghet och synpunkter på hur sophanteringen fungerar i miljöhusen har ett sämre resultat än föregående år och kommer därmed att prioriteras.

Maria Säterdal fortsätter:

- Våra hyresgäster bekräftar att vi delar samma bild. Vi har under september beslutat att öka närvaron i våra områden, på kvällar och helger, genom att tillsätta trygghetsvärdar i några områden. Likaså har vi utökat kontrollerna i miljöhusen och informationen till våra hyresgäster. Det är avgörande för att miljöhusen ska fungera önskvärt.

Det digitala formatet har gett god respons och vi nu har fler svar än tidigare år. Det är fantastiskt kul, för vi vet att frågorna är många. Vi tackar alla som tagit sig tid att hjälpa oss i vårt viktigaste uppdrag - att vara våra hyresgästers bästa hyresvärd.

- Vi är tacksamma över att så många hyresgäster har valt att svara på enkäten. Det ger oss värdefulla insikter, som ligger till grund för våra prioriteringar det kommande året, avslutar René Jaramillo (M).

  • Google+