Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

21 maj, 2019 | Nyheter | För ett bättre boende |

Låsta entrédörrar till våra trapphus, passersystem och porttelefon.

Vi får många frågor om varför inte alla våra entréer till trapphus är låsta. Vilket skulle skapa en större trygghet att veta att inte vem som helst kommer in. 

Förutsättningarna i våra fastigheter är olika. I vårt äldre bestånd är det många portar som fortfarande är olåsta, när de byggdes installerades inte några typer av kodsystem eller så har de tidsstyrda lås där nyckel får användas när porten är låst.

Vid nyproduktionen idag installeras alltid passersystem och porttelefon. Passersystem och porttelefon innebär att det sätts styrning på dörrar i fastigheten om var och vem som kan komma in. Det kan gälla dörrar till entréer, källare, miljöhus, tvättstugor mm.

I passersystemen använder du taggar istället för nycklar. Taggen programmeras för att ge olika behörigheter beroende på vilka utrymmen som är relevanta för dig som hyresgäst. Det är också väldigt enkelt att ”plocka bort” borttappade taggar och nollställa systemet.

Porttelefonen kopplas till din telefon, fast eller mobil och innebär att du kan tala med den som söker dig. Upplåsning av entrédörr sker via knapptryckning på telefonen. 

Att installera passersystem och porttelefon i äldre fastigheter är en standardhöjande åtgärd som medför att vi tar ut en hyreshöjning. Tidigare var det så att om en åtgärd medförde en hyresjustering, var vi tvungna att tillfråga våra hyresgäster om enskilda godkännande. Vid åtgärder som är utanför lägenheten, vilket detta räknas som, så krävdes att minst hälften av hyresgästerna godkände åtgärden.

Vi har under årens lopp skickat ut många förfrågningar till olika områden utifrån önskemål, men tyvärr så resulterade detta i de flesta fall i ett nej, då inte tillräckligt många accepterade åtgärden. Vi har idag en överenskommelse med Hyresgästföreningen som innebär att om en åtgärd medför en hyresjustering under 100 kronor så behöver vi inga enskilda godkännanden från hyresgäster. Information ska alltid ske till hyresgästerna och utifrån dialog med Hyresgästföreningen bestäms på vilket sätt. 

Utifrån vår hyresgästenkät kommer vi framåt att prioritera områden där otryggheten, i exempelvis trapphus och källare, upplevs vara en påverkande faktor för trivseln i området. Om och när det blir aktuellt i ditt område återkomma vi med information.


Läs mer om vad du kan göra för allas trygghet > Trapphus och entré

  • Google+