Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

30 sep, 2021 | Nyheter | För ett bättre boende |

Kamerabevakning för ökad närvaro i miljöhus och tvättstugor

For information in other languages, please use the Translate function at the top of this page. 

För att ge våra hyresgäster ett tryggt, trivsamt och säkert boende har vi placerat kameror i vissa utrymmen i våra fastigheter där tillsynsbehovet har ökat.

Vi väljer nu att placera kameror i utvalda miljöhus och tvättstugor då tillsynsbehovet har ökat i flera miljöhus och tvättstugor.

- För många av våra hyresgäster är misskötsel av de gemensamma utrymmena ett ständigt återkommande problem och kameror är ett av de verktyg vi nu har att använda för att åtgärda detta. Den som missköter sig riskerar dessutom att få betala vite. Vi förstärker samtidigt det förebyggande arbetet men ibland behöver vi ta till lite tuffare verktyg för att komma till rätta med människor som inte sköter sig, kommenterar René Jaramillo, ordförande i Växjöbostäder.

Vi ser kamerabevakning som ett steg för att få bättre överblick vilka åtgärder som kan behövas, och när behovet är som störst.

- Att montera en bevakningskamera är aldrig ett förstahandsalternativ. Det kan vara ett sätt att komma tillrätta med återkommande negativa beteenden, när andra alternativ prövats. Men även att få insyn i vad som fungerar, förklarar Maria Säterdal, vd Växjöbostäder.

För att våra hyresgäster ska känna till kamerorna meddelas berörda om var dessa placeras, och det finns även tydlig information på platsen.

- Där vi har kameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som visar att vi placerat en kamera, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter dit man kan vända sig med frågor. Skyltarna är placerade så att du kan se den innan du går in i en fastighet där en kamera placerats, förtydligar fastighetschef  Linnea Johansson.

Inspelat material lagras i enlighet med Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Därefter raderas innehållet automatiskt.

Vi utvärderar regelbundet behovet av befintliga kameror, avslutar Linnea.

► Mer om kamerabevakning

  • Google+