Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om cookies på denna webbplats. Jag godkänner ×
Växjöbostäder

11 feb, 2019 | Nyheter | För ett bättre boende |

Får man parkera på innergården?

I vår hyresgästenkät under hösten 2018 fick vi många kommentarer om felparkeringar på innergårdar. Så, vad gäller? Får man parkera på innergården och i så fall när? Här hittar du allt som rör parkeringar i våra områden och nedan har du kortversionen om just innergårdar. Är någon felparkerad? Ring då numret till parkeringsbevakningen som står vid infarten från gatan.

Parkering på innergård

  • På ytor som inte är skyltade/märkta som parkering, t.ex. på innergårdar gäller parkeringsförbud.
  • Vid av/på – lastning av otympligt gods på innergård vid flyttning och liknande sker undantag från parkeringsförbudet.
  • Vid tillfällig parkering i samband med av/på – lastning sker detta endast på hårdgjord yta i anslutning till entréer.
  • Fordon ska köras ut direkt efter avslutad lastning/lossning så att utryckningsfordon m.m. inte hindras. Undantaget slutar gälla vid inaktivitet kring fordonet.

Parkeringsbevakning

  • I våra bostadsområden finns parkeringsbevakning att tillgå.
  • I aktuellt område finns en skylt med telefonnummer vid infart från gatan (i vissa fall även vid annan parkeringsskyltning i området). Numret använder du för att anmäla felparkerat fordon inom bostadsområdet.

Frågor och funderingar? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på 0470-59 90 00!

  • Google+