Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

12 jan, 2019 | Aktiviteter |

Bostadsmöte kv Täppan, 12 februari 2019

Den 12 februari kl. 17.30 bjuder vi in till Bostadsmöte för boende i kvarteret Täppan. Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på fika!

Datum: Tisdag 12 februari
Tid: 17.30-19.00
Plats: Kvarterslokal Ljungfällevägen 90 A 
Bostadsmöte för boende i kvarteret: Täppan

Varför bostadsmöte?

För oss på Växjöbostäder är det viktigt att veta vad du som hyresgäst tycker om ditt bostadsområde. Därför anordnar vi regelbundet bostadsmöten i våra områden. Under ett bostadsmöte får du möjlighet att träffa personal från Växjöbostäder och ställa frågor som rör ditt område. Vi informerar om framtida planer och projekt. Vidare får du möjlighet att lyfta fram dina önskemål kring hur vi kan arbeta för att göra ditt bostadsområde ännu mer trivsamt och tryggt.

Frågor?

Har du frågor om våra bostadsmöten är du välkommen att kontakta oss i Bostadssociala gruppen på 0470-59 00 00.


Svar på frågor från bostadsmötet

Många bra diskussioner och frågor kom upp på mötet och vissa kunde besvaras direkt. Några behövde vi stämma av med berörda medarbetare. Här är en sammanställning av frågor och svar. Saknar du någon fråga kan det vara att vi besvarat frågan direkt till den berörda hyresgästen. Tack för ditt engagemang!

 • I miljöhuset är behållaren man plast ofta full, kan den tömmas oftare?
  Svar: Det kommer att ses över.
 • Vem läser av svaren på enkäterna i kundundersökningen? Varför får vi ingen återkoppling på vad som kommer fram i kundundersökningen?
  Svar: Det är ett oberoende företag som samlar in och går igenom svaren. Vi får sedan en sammanställning av vad som har framkommit. Svaren och synpunkterna behandlas avdelningsvis. Vi publicerar en sammanställning av vad som kommit fram i undersökningen på vår hemsida och på Facebook. 
 • En container har placerats framför garagen och den står i vägen.
  Svar: Containern har felaktigt placerats där och kommer snarast att tas bort.
 • Handikapparkeringen är trång, det är svårt att ta sig in och ur bilen.
  Svar: Det finns en HKP-parkering i området, denna är avsedd för en bil och 5 meter bred (dubbel bredd jämfört med en vanligt p-plats). Storleken följer gällande riktlinjer och bör vara tillräckligt.
 • Vem har bestämt avgiften för besöksparkeringarna?
  ​Svar: Inom våra områden har vi avgiftsbelagda besöksparkeringar som beslutas av oss på Växjöbostäder. Sedan 2015 har vi en lösning med SMS/App-betalning, avgifterna är 5 och 7 kr per timme. .
  Här är några detaljer som styr avgiften:
  • Våra tidigare beslutade zon-taxor för de olika typerna av hyrda p-platser (Växjöbostäder har 3 zoner). Läs mer om Uthyrning och Zonindelning här.
  • Kommunens zon-taxor inom Växjö stad (2 zoner med variationer under vissa dagar/tider, samt enstaka betalplatser utanför dessa zoner).
  • I några fall andra aktörer som i direkt anslutning till våra områden tar betalt för besöksparkering.
  • Besöksparkeringar ska i första hand vara tillgängliga för besökande, inte locka till sig andra fordon för att vi ligger på en för låg nivå.
  • Under 2019 avser vi införa avgift på 10 kr för en besöksparkering i centrum
 • Kommer stambyte att genomföras? Alternativt genomspolning?
  Svar: Det är inte planerat i nuläget.
 • Det har saknats toalettpapper på toaletten i tvättstugan i flera månader. Kan städmaterialet ses över?
  Svar: Nya hållare för tvål/wc-papper/pappershanddukar finns och är  påfyllda.
 • Vi som bor längs vägen har låga staket. Det är otryggt när man har barn ute samt otryggt att någon lätt kan ta sig in. Kan vi få högre staket?
  Svar: Det är inte planerat i nuläget.
 • Kommer stenplattorna vid entréerna att läggas om? De är skeva.
  Svar: Ett utredningsarbete kring det har påbörjats.

Besvarade frågor på mötet

 • Varför finns inte miljöstationen på Furutåvägen kvar?
  Svar: Det har tidigare misskötts och därför stängdes den.
 • Varför tar det så lång tid innan det sandas efter skottning?
  Svar: De som skottar och sandar kör enligt ett schema, de arbetar så fort de kan. Här kan du läsa mer > Snöröjning - hur funkar det?
 • Hur ser rutinerna ut för städning i miljöhuset? Golvet är smutsigt.
  Svar: Vi kommer att se över golven i miljöhusen. Eventuellt kommer golven att lackas så smutsen inte kan gro in och det blir enklare att städa och att hålla rent.
 • Google+