Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Växjöbostäders styrelse om bogemenskap: Kan bli möjligt i kv Kråkan eller i Araby

Dialogen mellan Växjö Bogemenskap och Växjöbostäder om att bygga en bogemenskap i Växjö har pågått i olika former under drygt ett år. Efter en skrivelse från Växjö bogemenskap i slutet av mars har nu Växjöbostäders styrelse svarat att man ser möjligheter på två platser i Växjö och ber föreningen om kompletterande information.

Man har tidigare kunnat läsa om dialogen mellan Växjö bogemenskap, politiker och Växjöbostäder på debattsidorna i Smålandsposten. Växjöbostäder har då framfört att en bogemenskap i Växjö har en potential och att man ser möjlighet att förverkliga initiativet i framtiden. Potentialen och de stora vinsterna skapas då en bogemenskap kan mynna ut i en god samverkan med barn och ungdomar i områdena och på så vis skapa en extra trygghet.

Växjöbostäder har tidigare lyft fram att en bogemenskap kan bli aktuell på Teleborg eller på Araby men att det inte funnits någon mark. Detta har nu förändrats. Anders Bengtsson (C), Ordförande Växjöbostäder, berättar:

- I onsdags tog Växjöbostäders styrelse om ett markköp i Araby där vi också genomfört detaljeplaneändringar. Det är på denna plats eller i kvarteret Kråkan som en bogemenskap skulle kunna bli aktuell. Det är här vi har mark, och det är också här som vi ser att mervärdena med en bogemenskap blir som störst.

Samtidigt flaggar man upp för att det fortfarande är många frågetecken som ännu är obesvarade samt att utmaningen med prioriteringen mellan olika målgrupper kvarstår.

- Vi har i dialog med Växjö bogemenskap bett dem återkomma kring juridiska, ekonomiska, utförande- och innehållsmässiga förutsättningar för en bogemenskap. När dessa är utredda kan vi komma närmre en konkret möjlighet, som precis som alla andra möjligheter prioriteras i relation till andra behov och målgrupper, förklarar Anders Bengtsson (C), Ordförande Växjöbostäder.

Växjöbostäders styrelse kvarstår vid sin positiva inställning kring bogemenskap och är övertygade om att Växjö kommer att ha en bogemenskap i framtiden.

Mer information
Anders Bengtsson (C), Ordförande Växjöbostäder, 070-606 56 19
Julia Berg (S), Vice ordförande Växjöbostäder, 070-952 31 96