Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Nu startar idétävlingen för framtidens boende för äldre

Idag godkände kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget till tävlingsprogram för framtidens boende för äldre, i Växjö kommun. Det innebär att tävlingen för hur området vid Hovslund i centrala Växjö ska utvecklas kan starta.

- Uppdraget är att utveckla ett framtidens boende för äldre och möta de krav och förväntningar som finns på gemenskap, rekreation, mötesplatser, faciliteter och service. Både äldre som vill vara kreativa och rörliga och de som vill stanna upp och finna andrum ska trivas här, säger Catharina Winberg (M), ordförande i Växjö kommunföretag, VKAB.

Kommunfullmäktige har i budget tidigare fastställt att Hovslund ska utvecklas till en plats för äldre med olika boendeformer, olika service och med ett brett aktivitetsutbud. Idétävlingen är nästa steg, där externa aktörer alltså får möjlighet att presentera ett koncept för hur de anser området kan gestaltas, drivas och ägas. Den externa aktören kan även få möjlighet att köpa området och kravet är också att en förskola byggs på området.

- Växjö kommun vill skapa ett levande och attraktivt kvarter, en plats där människor vill stanna kvar, bo och åldras. Vi ser också att det på denna plats skapas fler arbetstillfällen än idag och vi får bättre möjligheter att möta den hårdnande konkurrensen om bostäder för äldre, säger Tony Lundstedt (S), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Tävlingen kommer att utföras i två steg. Steg ett är en anbudstävlan och steg två fastställande av pris och exploatör. En jury kommer i steg ett att ta fram tre förslag som går vidare. Juryn består av Catharina Winberg (M), Tony Lundstedt (S), Anders Bengtsson (C), Julia Berg (S), Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder, Henrik Wibroe, stadsarkitekt och Ove Dahl, projektledare på Växjö kommun.

- Det här arbetssättet innebär att vi har alla möjligheter att göra detta till en av Växjös mest viktiga mötesplatser. Vi kommer fokusera på intressenter som vill göra kvarteret till en plats som sjuder av vitalitet och energi - en magnetisk plats för äldre, säger Ove Dahl.

Senast 16 juni ska tävlingsbidragen ha kommit in för att sedan bedömas i steg ett. Beslut om vilken aktör som ska bygga tas av Växjöbostäders styrelse, VKAB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten. Växjö kommun ser att en byggstart under 2018 är önskvärd.


Tävlingsunderlaget
Vill du få tillgång till tävlingsunderlaget?
Maila då till: carina.herbertsson@vaxjobostader.se