Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

8 aug, 2019 | Nyheter |

Öppettider på Smedsvängen 74 för studenter att lämna eller hämta nycklar

Öppettider på Smedsvängen 74 för studenter att lämna eller hämta nycklar

Innan den 22/8 lämnar/hämtar du nycklar på vårt kundcenter på Hejaregatan 10 B

Öppettider:

Måndag – fredag 08:00-16:00

Från 22/8 till och med 31/8 lämnar/hämtar du nycklar på Smedsvängen 74 (nära campus)

Öppettider:

22/8 till 23/8 13:00-17:00

24/8 till 25/8 Stängt

26/8 till 29/8 13:00 – 17:00

30/8 09:00 – 17:00

31/8 10:00 – 14:00

OBS! Under perioden ovan kan du när som helst på dygnet lämna in nycklar i brevinkastet på Smedsvängen 74. Tänk på att lämna nycklarna i ett uppmärkt kuvert med adress, namn och personnummer.

 
Från den 2/9 lämnar/hämtar du nycklar på vårt kundcenter på Hejaregatan 10 B

Öppettider:

Måndag till onsdag 08:00 – 16:30

Torsdag 08:00 – 18:00

Fredag 08:00 – 16:00

Tänk på! Om du vill hämta dina nycklar INNAN ditt juridiska datum (1/9) behöver vi få tillåtelse från avflyttande hyresgäst från vilket datum vi får lämna ut nycklarna. Då 1/9 inträffar på en helg är det juridiska datumet först nästkommande vardag, i detta fall måndag 2/9. Har vi inte fått in ett godkännande från avflyttande hyresgäst via mail/telefon kan vi inte lämna ut nycklarna innan 1/9.

 

Opening hours at Smedsvängen 74 for students to return or collect keys 

Before August 22nd you hand in and collect your keys at our customer center on Hejaregatan 10 B.

Opening hours:

Monday – Friday 08:00-16:00

From August 22nd  until August 31st you hand in and collect your keys at Smedsvängen 74 (close to Campus)

Opening hours

22/8 until 23/8 13:00-17:00
24/8 until 25/8 Closed
26/8 until 29/8 13:00 – 17:00
30/8 09:00 – 17:00
31/8 10:00 – 14:00

NOTE! During the period above you can drop off your keys in the mailbox on Smedsvängen 74. Remember to put the keys in an envelope with address, name and personal number.

From the 2nd of September you hand in and collect your keys at our customer center on Hejaregatan 10 B.

Opening hours:

Monday to Wednesday 08:00 – 16:30

Thursday 08:00 – 18:00

Friday 08:00 – 16:00

Please note! If you want to pick up your keys BEFORE your legal date (September 1st) we need a confirmation from the departing tenant from which specific date we can hand out the keys. Since September 1st is on a Sunday, the legal date is the following weekday, in this case September 2nd. If we haven’t received a confirmation from the departing tenant via e-mail/phone we can not hand out the keys before September 1st.

  • Google+