Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

5 feb, 2020 | Nyheter |

Värmeåtervinning på avloppsvatten

Idag driftsätter vi värmeåtervinningen på avloppsvattnet för Nydalavägen 20 och 22. Detta är en del av det EU projekt, Ready, som vi deltar i och som fokuserat på innovativa energibesparande renoveringsåtgärder.

Vad innebär då detta?

I marken utanför Nydalavägen 22 har vi grävt ner en pump som tar upp vattnet som gått ut i avloppsledningen, alltså det vatten som hyresgästerna spolat ner i diskhon, tvättstället och duschen. Vattnet pumpas in i en tank och när den tanken är full skickar den över vattnet till nästa tank som tar upp värmen/energin från vattnet. Den energi som utvinns skickas till en värmepump i undercentralen som sedan ger värme och varmvatten till lägenheterna i huset. På detta sätt kan vi ta tillvara på värmen i avloppsvattnet, som annars hade skickats ut i avloppsledningarna, och därmed spara och återvinna energi.

Nu ser vi med spänning fram emot att se hur mycket energi vi kan återvinna och detta kommer vi att följa upp i ett datasystem och redovisa på flera håll, bland annat till EU.

För att färdigställa alla delar i Ready projektet återstår nu att anlägga en solenergianläggning på taket på Nydalavägen 22, det arbetet kommer att påbörjas under våren.

  • Google+