Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

24 sep, 2019 | Nyheter |

Platser för dialog i framtiden - Pressmeddelande

– Plats för möten, dialog och social samvaro är viktigt i ett levande bostadsområde, därför är jag glad för att vi i Växjöbostäder är pådrivande, för att utveckla bolagets engagemang i våra mötesplatser, kommenterar Rene Jaramillo, ordförande i Växjöbostäder, beslutet om ny modell för mötesplatser.

Växjöbostäder bedriver idag en mötesplats på Tallgården och lokalen är under översyn, pga. underhållsbehov samt möjlig samordning med ett medborgarkontor. Ett nytt koncept, för att skapa mötesplatser, som är hållbara över tid behövs och en utredning har genomförts kring hur vi vill bedriva och finansiera dem i framtiden. Den finansierings- och verksamhetsmodell som vi har haft som grund och hämtat inspiration från är ”Norrköpings-modellen” och upplägget som vi har beslutat är följande:

  • Ha fler aktörer som delar på kostnaderna och verksamheten via hyresavtal
  • Bostadsbolaget styr över utformningen av hyresavtalen
  • Ha en gemensam lednings/styrgrupp med övriga huvudaktörer med tillhörande verksamhetsplan som styr verksamhetsledare/utvecklare mot uppsatta mål
  • En verksamhetsledare/utvecklare som är anställd via bostadsbolaget för att ha en god påverkansmöjlighet på verksamheten. Kostnaderna för verksamhetsledare/ utvecklare kan efter överenskommelse ses som möjlig att delas på mellan de olika huvudaktörerna
  • Rikta bolagets entreprenör- och leverantörsavtal mot mötesplatsen genom social hänsyn
  • Motkrav att agera på mötesplatsen för organisationer och föreningar som bolaget sponsrar
  • Bolaget skriver samarbetsavtal med övriga föreningar/organisationer/företag

– För att Växjöbostäder ska nå visionen, att bli Sveriges bästa hyresvärd är arbetet med att stimulera möten och dialog mellan människor en viktig del. En central del i varje människas liv, är de sociala möjligheterna kring hemmet. Det övergripande syftet med mötesplatserna är att ha social hållbarhet och trygghet i fokus och därför är dessa sociala forum en viktig del i vårt arbete, avslutar Maria Säterdal, VD på Växjöbostäder.

 

För mer information kontakta:
Rene Jaramillo, Ordförande Växjöbostäder, tel. 073-529 52 32
Tobias Adersjö, vice Ordförande Växjöbostäder, tel. 073-678 33 01
Maria Säterdal, VD Växjöbostäder, tel. 0470-59 90 00

  • Google+